Tappade patientuppgifter vid serverbyte anmäls

2019-09-30 12:52

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där patientdata tappades vid byte av server.

Händelsen inträffade i maj 2019 då ett system för laboratoriedata påverkades av ett byte av dataserver. Konsekvensen blev att remisser, prover och svar för en arbetsdag förlorades. Felet upptäcktes i anslutning till arbetets genomförande. Man påbörjade omedelbart återställande av informationen genom att manuellt gå tillbaka och lägga in förlorad patientdata.

– Det har inte kommit till vårdens kännedom att någon patient påverkats av det inträffade. Vår utredning visar att verksamheten saknade skriftliga rutiner för fysisk flytt av servrar mellan olika datahallar. Bland annat borde backup-rutinerna vara heltäckandet för perioden då sådant arbete utförs, säger Mikael Köhler, chefsläkare på Akademiska sjukhuset

Efter händelsen har rutinerna uppdaterats och driftansvaret för det aktuella datasystemet klargjorts