Risk för embryoförväxling anmäls

2019-03-12 08:20

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där embryon riskerade att förväxlas. Misstaget, som delvis berodde på brister i ID-kontrollen, upptäcktes strax innan återföringen skulle ske.

Händelsen avser IVF-behandling på Akademiska sjukhuset. Strax innan en återföring skulle ske upptäcktes att åldern på embryot inte överensstämde med det som var planerat. Proceduren avbröts och återföringen genomfördes som planerat efter att ytterligare åtgärder vidtagits. Vårdpersonalen kunde även säkerställa att inga ytterligare förväxlingar inträffade vid återföringar samma dag.

– Orsaken till händelsen var att ID-kontrollen inte fungerade på grund av störande moment i arbetsmiljön som uppmärksammades och genast korrigerades. Om en förväxling hade skett skulle följderna ha kunnat bli mycket allvarliga för de båda blivande mödrarna. Lyckligtvis fungerade skyddet i det sista åtgärdssteget och förhindrade att en skada uppstod, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har de störande momenten avlägsnats och ensamarbete ska undvikas. ID-kontroller ska göras av två personer.