Omoperation på grund av kvarglömd bukduk anmäls

2019-03-07 11:05

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där en patient fick opereras om då en bukduk glömts kvar efter ett tidigare akut ingrepp.

Händelsen avser en patient som genomgick en akut ortopedisk operation efter ett komplicerat olycksfall.

– Händelsen berodde på en felräkning av instoppade dukar i buken vilket upptäcktes efter ett par dygn. Efter en ny operation kunde den kvarglömda duken avlägsnas. Felet ledde inte till andra komplikationer för patienten som kunde skrivas ut för fortsatt vård vid hemsjukhuset, säger chefsläkare Göran Günther.

Efter händelsen har rutinen kring räkning av antal dukar som används tydliggjorts för att säkerställa att en upprepning av misstaget förhindras.