Försenat svar på screening av livmoderhalscancer anmäls

2019-03-07 16:30

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där ett provsvar efter screening av livmoderhalscancer fördröjdes.

Händelsen avser en provtagning som utfördes inom ramen för screeningprogrammet av livmoderhalscancer i Uppsala. Provsvaret från Akademiska sjukhuset lämnades efter 4,5 månader, vilket är minst 1,5 månad för sent. Då konstaterades att patienten hade utvecklat en lindrigare form av cancer.

– Det finns flera orsaker till händelsen. Laboratoriet hade brist på kunnig analyspersonal samtidigt som man bytte till en ny, effektivare metod som krävde att personalen utbildades i den nya tekniken. Trots att prover skickades till andra laboratorier i Sverige blev köerna för långa. Det är tveksamt om patientens cancer utvecklades under fördröjningen eftersom den aktuella cancerformen växer mycket långsamt. Likväl är fördröjningen olycklig och har skapat en oacceptabel oro förpatienten, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Efter händelsen har den nya analysmetoden införts och väntetiden på provsvar minskat. Under den aktuella perioden noterades flera avvikelser med fördröjda svar, men vid genomgång av dessa har sjukhuset ännu inte hittat några händelser som eventuellt skulle kunna ha orsakat medicinska konsekvenser för patienterna.