Försenad cancerdiagnos anmäls

2019-04-24 13:18

Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där diagnosen av malignt melanom fördröjdes vilket fick negativa konsekvenser för patienten. Orsaken var oklara rutiner för remisshantering.

Händelsen avser en patient som sökt vård för misstänkt hudcancer på Akademiska sjukhuset.

– Att diagnosen fördröjdes berodde på brister i remisshanteringen till följd av oklara rutiner mellan olika verksamheter både inom öppenvården och på Akademiska sjukhuset. Konsekvensen blev att cancerbehandlingen fördröjdes på ett för patienten olyckligt sätt, säger chefsläkare Göran Günther.

Efter händelsen har rutinerna kring remisshantering mellan öppenvård, privata vårdgivare och Akademiska sjukhuset förändrats och tydliggjorts. Detta för att säkerställa att en upprepning förhindras.