Teampresentation

Daniel Nowinski

Daniel Nowinski är överläkare i plastikkirurgi och ansvarig för rikssjukvårdsverksamheten viss kraniofacial kirurgi. Han tog läkarexamen år 1999 vid Uppsala universitet och disputerade år 2005 vid institutionen för kirurgiska vetenskaper. Han utbildade sig till plastikkirurg på Akademiska sjukhuset och vidareutbildade sig därefter i Paris, inom kraniofacial kirurgi för barn, hos dr Eric Arnaud på Hôpital Necker Enfants Malades, där man har en av världens största enheter för kraniofacial missbildningskirurgi. Daniel Nowinski har även arbetat i Boston, USA, på Brigham and Women's Hospital vid Harvarduniversitetet, i deras team för ansiktstransplantationer och han leder idag Akademiska sjukhusets verksamhet för ansiktstransplantationer. Han har erfarenhet från alla olika delar av den kraniofaciala kirurgin, men behandlar framför allt barn med kraniosynostoser, andra kraniofaciala missbildningar och med ansiktsmissbildningar såsom läpp-käk-gomspalt. Han driver en rad olika forskningsprojekt, dels grundvetenskaplig forskning om sårläkning och dels klinisk forskning om kraniosynostoser och läpp-käk-gomspalt.

Malin Hakelius

Malin Hakelius är överläkare och specialist i plastikkirurgi. Hon är ämnesområdesansvarig för kraniofacial kirurgi, leder teamet för behandling av barn med läpp-käk-gomspalt och andra ovanliga ansiktsmissbildningar
(LKG-teamet Uppsala-Örebro). Hon leder även den plastikkirurgiska delen i behandlingen av kärlmissbildningar, eurofibromatos och missbildningar av kotpelaren och ryggmärgen. Malin Hakelius blev specialist i plastikkirurgi 2000
(utbildad i Uppsala) och är även specialist i allmän kirurgi (utbildad i Hälsingland och Uppsala). Hon har också genomgått vidareutbildning inom mikrokirurg som fellow på Bernard O'Brien Institute of Microsurgery i Melbourne, Australien, under perioden 2003-2004. Malin Hakelius är aktiv inom välgörenhetsorganisationen Operation Smile och utför ett till två uppdrag per år då barn med ansiktsmissbildningar, främst LKG, opereras. Hon bedriver experimentell forskning om munhålecancer
och klinisk forskning om kraniofaciala missbildningar.

Pelle Nilsson

Pelle Nilsson är ansvarig för barnneurokirurgin och epilepsikirurgin på Akademiska sjukhuset och är en senior medlem i läkargruppen på neurointensivvården. Pelle Nilsson tog läkarexamen 1990 vid Uppsala Universitet och disputerade 1994 vid institutionen för neurovetenskap. Han utbildade sig i neurokirurgi vid Akademiska sjukhuset och blev specialist 1999. Sedan 2005 är han ansvarig för barnneurokirurgin på Akademiska sjukhuset, som innefattar bland annat trauma, kärl, tumörer, missbildningar, epilepsi, spasticitet och andningsstörningar. Han är med och driver klinisk forskning inom neurotraumatologi och kraniosynostoser. Han är neurokirurgrepresentant i den nationella Vårdplaneringsgruppen för CNS-tumörer hos barn (VCTB) och en av ledarna i BrainIT group, som är ett europeiskt forskarnätverk för neurointensivvådsforskning med IT-metoder (www.brainit.org).

Per Enblad

Per Enblad är professor i neurokirurgi och chef för neurointensivvådsavdelningen, NIVA, i Uppsala. Neurotraumatologi, neurovaskulära sjukdomar och barnneurokirurgi (speciellt barnhjärntumörer och kraniosynostoser) är hans specialområden. Per Enblad leder ett Centre of Excellence för neurotrauma (www.akademiska.se/sv/CoE/Neurotrauma) och är en av ledarna i BrainIT group, som är ett europeiskt forskarnätverk för neurointensivvådsforskning med IT-metoder (www.brainit.org).

Per Enblads forskning stöds av Vetenskapsrådet och EU.

Anders Lewén

Anders Lewén, är docent och specialist i neurokirurgi. Hans huvudinriktningar är neurointensivvård, barnneurokirurgi inklusive kraniosynostos, vaskulär neurokirurgi och neurokirurgiskt trauma. Anders Lewén driver experimentell och klinisk forskning om traumatiska hjärnskador.

Peter Frykholm

Peter Frykholm är narkos- och intensivvårdsläkare utbildad i Gävle, subspecialiserad inom barnanestesi i Uppsala, respektive barnintensivvård under ett fellowship på Starship Children´s Hospital i Auckland, Nya Zeeland. Han har varit verksam i nationella expertgrupper inom svår luftväg och venös access och har gedigen erfarenhet av speciella ventilationstekniker. Han bedriver aktivt forskning inom respiration tillsammans med forskare på Hedenstiernalab i Uppsala och Politecnico di Milano i Italien. Emellanåt blir det korta uppdrag som barnanestesiolog med Operation Smile i fjärran länder.

Gunnar Ahlsten

Gunnar Ahlsten är överläkare, docent och chef för barnneurologi och habilitering inom Akademiska barnsjukhuset. Han har mer än 30 års erfarenhet som barnläkare, varav 25 år som barnneurolog. Gunnar Ahlsten deltar i den kraniofaciala mottagningen och ser även barnen i samband med att de kommer in till vårdavdelningen. Han är forskargruppledare för barnneurologiska forskargruppen och deltar i forskning inom flera olika områden inom barnneurologi och habilitering/rehabilitering.

Gunnar Liminga

Gunnar Liminga är barnläkare och barnneurolog. Han är disputerad i klinisk farmakologi. Gunnar Liminga deltar i bedömningsmottagningarna och i vården före och efter operation som sker på den barnneurologiska vårdavdelningen.

Gerd Holmström

Gerd Holmström är professor i oftalmologi samt sektionsansvarig för barnoftalmologi och skelning vid ögonkliniken, Akademiska sjukhuset, sedan 1996. Hon var clinical research fellow i paediatric ophthalmology, vid Hospital for sick children, Great Ormond street, London 1989 - 1990. Hon är registerhållare för ett nationellt kvalitetsregister för näthinnesjukdom hos för tidigt födda barn, så kallad prematuritetsretinopati (ROP). Gerd Holmström bedriver klinisk barnoftalmologisk forskning sedan 25 år tillbaka och är forskargruppsledare för barnoftalmologi vid neuroinstitutionen/oftalmiatrik. Hon bedriver en multidisciplinär forskning och samarbetar med barnkliniken, klinisk genetik, neurofysiologiska kliniken och plastikkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, men har också ett brett nationellt och internationellt samarbete.

Eva Larsson

Eva Larsson är docent i oftalmologi och överläkare vid sektionen för barnoftalmologi och skelning vid ögonkliniken, Akademiska sjukhuset. Hon är också konsult för synskadade barn vid Syncentralen i Uppsala och har tidigare haft ett konsultuppdrag vid specialpedagogiska utredningar av synskadade barn vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholm. Hon är för närvarande verksam som läkarchef vid ögonkliniken. Eva Larsson bedriver barnoftalmologisk forskning vid institutionen för neurovetenskap/oftalmiatrik, Uppsala Universitet i professor Gerd Holmströms forskargrupp.

Eva-Lena Stattin

Eva-Lena Stattin är specialist i pediatrik och klinisk genetik. Hon arbetar som överläkare på klinisk genetik, Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, och är docent i klinisk genetik vid Umeå universitet. Hon försvarade sin avhandling "Clinical and genetic studies of three inherited skeletal disorders" vid Umeå universitet och driver bland annat ett forskningsprojekt rörande ovanliga ärftliga skelettsjukdomar.

Malin L Svensson

Malin L Svensson, leg läkare, medicine doktor är överläkare på öron-, näs- och halskliniken. Hennes expertområde är olika typer av luftvägsproblem, både akuta och sådana som kan ses vid kraniofaciala missbildningar eller tumörer i luftvägen. Malin L Svensson arbetar både med barn och vuxna, men innehar särskild expertis inom luftvägsproblem hos barn. Hittillsvarande forskning har skett på snarkning och sömnapné.

Arne Linder

Arne Linder, överläkare och docent, är chef för luftvägssektionen vid öron-, näs- och halskliniken på Akademiska sjukhuset och arbetar med utredning och behandling av förträngningar i luftvägen både hos barn och vuxna. Arne Linder bedriver forskning inom luftvägshinder i svalg, stämband och luftrör. Han har lång erfarenhet av teamarbete med barnkirurger, barnmedicinare och plastikkirurger kring olika barnproblem. Han är ofta anlitad som konsult på intensivvårdsavdelningar när man står inför luftvägsproblem.

Anna Stenson Zerpe

Anna Zerpe är specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Hon är utbildad vid Uppsala Universitet, tog sjuksköterskeexamen 2008 och började sedan arbeta på plastikkirurgiska avdelningen där hon stannade fram till 2011. Anna Zerpe tog specialistsjuksköterskeexamen i juni 2012 och fick i och med detta en magister i vårdvetenskap. Kort därefter påbörjade hon sitt uppdrag som kraniofacialsköterska.

Anna Zerpes uppgift i det kraniofaciala teamet är att koordinera verksamheten och att vara kontaktperson för föräldrarna. Hon arbetar både som barnsjuksköterska på barnavdelningen för neurologi, 95B, där barnen vårdas efter operation och på plastikkirurgiska mottagningen.

Fatima Jabbari

Fatima Jabbari är övertandläkare och sedan 2003 specialist i ortodonti. Hon är doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet. Forskningen riktar sig mot barn födda med läpp-käk-gomspalt, utvärdering av bentransplantationer i käkspalten och käkarnas tillväxt. Fatima är klinisk handledare för blivande ortodontister. Hon ingår i teamet för behandling av barn med läpp-käk-gomspalt och andra ovanliga ansiktsmissbildningar (LKG-teamet Uppsala-Örebro). Fatima behandlar även vuxna patienter med käk-anomalier och patienter som genomgår distraktion av käkarna. Hon är aktiv inom välgörenhetsorganisationen Operation Smile.

Gunnar Sörlin

Gunnar Sörlin är övertandläkare, specialist i käkkirurgi sedan 1992 och klinisk handledare för blivande käkkirurger. Han är ansvarig för käkanomalier och har sitt specialområde riktat mot behandling av ansiktsmissbildningar. Han har särskild erfarenhet inom så kallad distraktion av käkarna och är även medlem i LKG-teamet Uppsala-Örebro.

Hadi Keivanlo

Hadi Keivanlo är övertandläkare med specialitet i oral och maxillofacial radiologi. Han tog tandläkarexamen 1991 från Göteborgs universitet och har arbetat som tandläkare och klinikchef i folktandvården i Uppsala län i ca nio år. Efter ca fyra års Aspecialistutbildning i radiologi i Jönköping inom ämnesområdet oral och maxilloifacial radiologi med delvis head and neck-inriktning var han ansvarig för röntgenavdelningen på Eastmaninstitutet Stockholm. Sedan 2005 har Hadi en heltidstjänst på medicinsk röntgen på Södersjukhuset i Stockholm med blandad head and neck och odontologisk verksamhet. Från början av 2012 delar han sin tid mellan Södersjukhuset och halvtidstjänstgöring på Akademiska sjukhuset inom käk- och ansiktsröntgen.