Till anhöriga och assistenter

Anhörig

Beställning av material

Vårdnadshavare ansvarar för beställning av material. Förbrukningsmaterial som tillhör den dagliga omvårdnaden beställs via vårdcentralen. Barnsjukvård i hemmet beställer material till medicinteknisk apparatur. Kontakta oss i god tid innan materialet tar slut Vi brukar vanligen lämna material för ett halvår vid våra planerade besök.
Beställning av material till medicinteknisk apparatur görs via 1177 eller telefon.

Telefon: 018-611 24 96.
Beställ via 1177 (1177.se)

Beställ syrgas eller andningsluft

Information till patienter som använder syrgas eller andningsluft från AGA/Linde (pdf)

Information in English (pdf)

Tillfällig föräldrapenning till barn med nutritionssond

Vårdnadshavare har rätt till tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan om du har ett barn som går på tidig hemgång från neonatalavdelningen. Oftast skrivs intygen redan när du är på avdelningen men annars kan vi hjälpa till med detta efter hemgång.

Egenvård och egenvårdsintyg - andningsstöd

Barn med andningsstöd i hemmet är i behov av hjälp och stöd från vuxna. Det är den legitimerade hälso-och sjukvårdspersonalen som behandlar patienten som ansvarar för att bedöma om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i hemmet. Den som gjort bedömningen ansvarar för att informera, planera, dokumentera och följa upp samt ompröva egenvården.

Egenvårdsintyg förskrivs till vårdnadshavare eller annan person efter säkerställande om att denna förstått instruktionerna. Vårdnadshavare har yttersta ansvar för egenvården men kan överlåta till assistenter efter egen bedömning. Barnsjukvård i hemmet skriver inte egenvårdsintyg till assistenter.

Assistent

Att arbeta som personlig assistent innebär att du hjälper barnet med sådant som hen inte kan göra själv. Behoven ser olika ut och kan innefatta olika arbetsmoment. Du arbetar där barnet befinner sig vilket kan vara i hemmet, skola, eller andra platser.

Utbildningar för assistenter

Vi på Barnsjukvård i hemmet har utbildningar för dig som arbetar med barn i behov av andningshjälpmedel i hemmet. Exempel på olika andningshjälpmedel:

  • Syrgas
  • Trakeostomi
  • CPAP/BiPap-behandling
  • Respirator
  • Högflödesbehandling (My Airvo2)
  • Frenikusstimulator
  • Slemsugar
  • Saturationsmätare

Du är välkommen att anmäla dig till våra utbildningar!