Obesitaskirurgi (överviktskirurgi)

Endokrin- och diabetesmottagningen utreder personer inför obesitaskirurgi samt följer upp första året efter kirurgi. Utredningen inleds alltid med att det inkommer en remiss, antingen från annan vårdinstans eller genom en egen vårdbegäran.

All behandling gällande viktnedgång utöver kirurgi hanteras inom primärvården. Därför avvisas alla remisser som rör annan behandling än utredning inför obesitaskirurgi.

För att påbörja en utredning hos oss krävs:

 • BMI ≥ 35
 • Ålder 18 - 60 år.
 • Tidigare försök att gå ned i vikt med hjälp av kost och motion.
 • Inget missbruk (alkohol, droger, läkemedel) under de senaste 2 åren.
 • Stabil psykiatrisk situation, det vill säga ingen intoxikation eller suicidförsök under de senaste 2 åren.
 • Stabil social situation för att ha förutsättningar att genomföra de livsstilsförändringar som krävs.
 • Önskan om kirurgisk åtgärd.

För att genomgå kirurgi krävs:

 • Bra tandstatus – regelbundna besök hos tandläkare.
 • Utredd och behandlad sömnapné. Läs mer om obstruktiv sömnapné (1177.se)
 • Rökstopp för nikotin 3 månader innan remiss skickas till kirurgmottagningen. Totalt nikotinstopp (snus, e-cigaretter) 1 månad innan kirurgi.
 • Alkoholuppehåll 4 - 8 veckor innan kirurgi.

Levnadsförändringar

Alkohol

Efter obesitaskirurgi ökar risken för alkoholberoende. Effekten av alkohol kan också förändras. Du avråds därför från intag av alkohol efter du har genomgått operationen.

Livsstilsförändringar

Obesitaskirurgi är ett verktyg till en förbättrad hälsa och viktnedgång. Arbetet gör du själv genom att genomföra kost- och livsstilsförändringar samt genom att vara fysisk aktiv varje dag.

Livslång behandling med vitamin- och mineralpreparat. Vi rekommenderar Mitt val Kvinna, två tabletter dagligen. Finns att köpa receptfritt på apotek. Du kommer även ordineras extra tillskott av vitamin B12.

Fysisk aktivitet

Det finns många goda anledningar att röra på sig. Inför kirurgi är anledningarna ännu fler, och alla som ska genomgå någon form av kirurgi uppmuntras därför att vara så aktiva som de kan. 

Det viktigaste är att minska stillasittandet. Att ta en promenad på tio minuter en eller ett par gånger om dagen gör stor skillnad för den som vanligtvis är stillasittande långa stunder. Om du redan är aktiv, öka gärna nivån på din träning inför operationen.

Fysisk aktivitet kan innefatta trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv transport i vardagslivet i form av exempelvis promenader och cykling. 

Kvinnor i fertil ålder

Om du har varit gravid bör det gå ungefär ett år innan en utredning startar inför obesitaskirurgi.

Rekommendationen är att du undviker att bli gravid under det första året efter operationen. Det beror på att du under första året ofta har en snabb viktnedgång vilket gör att fostret kan få för lite näring. Om du ändå skulle bli gravid är det mycket viktigt att du berättar för mödravården att du har gjort en obesitasoperation så dina blodvärden kan kontrolleras redan från graviditetens början.

Efter obesitaskirurgi kan upptaget av preventivmedel i tablettform förändras, ta därför kontakt med din barnmorska eller gynekolog för rådgivning om det är aktuellt.