Du som behöver stöd att förbättra din hälsa

Rekommendation om rökstopp

När du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen blir. Använder du tobak före och efter operationen kan det ge allvarliga problem. Det beror på att kroppens vävnader får syrebrist som orsakas av framförallt kolmonoxid och nikotin. Kolmonoxid får man i sig när man röker, och den blockerar de röda blodkropparnas möjlighet att ta upp syre i kroppen.

Nikotin finns i alla sorters tobak och den påverkar blodförsörjningen genom att blodkärlen drar ihop sig, och det gör att operationssåret läker sämre. När läkningen går långsamt har du en ökad risk att få infektioner i såret. Du kan också få problem med hjärtat, blodkärlen och lungorna, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser.

Under cytostatika- och strålbehandling är rökning negativt. Forskning har visat att patienter som röker under strålbehandling löper ökad risk att drabbas av kraftigare biverkningar från hud och slemhinnor än icke rökare.

Sjukhuset har en policy som innebär att både patienter och besökande ska kunna garanteras en rökfri miljö. Därför tillåts rökning endast på anvisade platser utomhus. På vårdavdelningarna finns rökplåster att erhålla.

Önskar du få hjälp att sluta röka, tala med personalen. På sjukhusets lungklinik finns hjälp att få när du bestämt dig för att sluta röka. De nås på röstbrevlådenummer 018-611 40 57, eller via mail: rokavvanjning@akademiska.se Du kan också vända dig till din vårdcentral eller Sluta-röka-linjen (020-84 00 00). Mer info finns på Sluta-röka-linjens hemsida, slutarokalinjen.se och på 1177.se.

Kostråd

Maten spelar stor roll för hälsa och välbefinnande. Många tappar i vikt när de drabbas av cancer. Det finns flera faktorer som spelar in. Vissa läkemedel kan också göra att man går upp i vikt. Det är bra att behålla en så normal vikt som möjligt under utredning och behandling. Oavsett viktutveckling är individuellt anpassade matvanor viktiga i alla skeden under sjukdomen.Våra dietister hjälper dig gärna med råd. Fråga din behandlande personal om att få kontakt med dietist.

Kostråd för dig som behandlas för tumör i matstrupe eller magsäck.

1177- Mat vid cancer

Träning

Vi kan hjälpa dig med råd kring rehabilitering efter operation och annan behandling som är anpassad till din situation. Det är också bra att hålla sig aktiv i väntan på behandling för att öka möjligheterna till ett gynnsamt förlopp. Fråga din behandlande personal om att få kontakt med sjukgymnast/ fysioterapeut.

Läs mer om fysisk aktivitet vid cancer

1177- Motion och sjukgymnastik vid cancer

Yoga för patienter med cancer

Det finns även möjlighet att delta i yogaövningar.