Fysisk aktivitet

I våra team finns sjukgymnaster/fysioterapeuter. De kan hjälpa dig med råd kring rehabilitering efter operation och annan behandling som är anpassad till din situation. Fråga din behandlande personal om att få kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut.

Regelbunden fysisk aktivitet kan minska biverkningar av cancerbehandling och symtom av sjukdomen. Det är också bra att hålla sig aktiv i väntan på behandling för att öka möjligheterna till ett gynnsamt förlopp.

Fysisk aktivitet kan ha effekter som:

 • Bättre kondition och blodcirkulation
 • Starkare muskler och bättre balans
 • Minskad trötthet
 • Minskad stress, oro och nedstämdhet
 • Bättre sömn
 • Minskade besvär med illamående, aptitlöshet och
 • förstoppning

Att komma igång med fysisk aktivitet

Vilken typ av aktivitet du väljer beror på hur fysisk aktiv du har varit tidigare och hur du regerar på din cancerbehandling.

Starta din fysiska aktivitet gradvis. Sätt mål som är rimliga att uppnå. Det är viktigt att du känner dig trygg och gör något som du trivs med. Den bästa träningen är den som blir av!

Du kan dela upp din fysiska aktivitet i 10-minutersintervaller. När du fått en vana och det känns bra kan du öka till 30 minuter per gång, 3-5 gånger per vecka. För gärna dagbok för att få till en rutin.

Exempel på olika fysiska aktiviteter att utföra

 • Promenader är en bra form av fysisk aktivitet som passar många. Vill du öka muskelarbetet gå gärna med stavar. Tänk på att använda sköna skor.
 • Löpning och jogging är effektiva sätt att träna kondition, men de är ganska ansträngande för kroppens leder. Är du ovan att springa eller är överviktig är det lämpligare att till en början välja en annan form av fysisk aktivitet.
 • Cykling är en skonsam träningsform som är bra för hjärta, lungor och muskelstyrka.
 • Fysisk aktivitet i vatten är en bra träningsform om du har problem med leder eller är överviktig.
 • Styrketräning är ett bra sätt att förbättra muskelstyrkan. Är du nybörjare eller inte har tränat på ett tag, bör du introduceras av en kunnig instruktör eller en fysioterapeut/sjukgymnast.
 • Andra former av fysisk aktivitet så som pilates, yoga, qigong eller thai chi kan också vara lämpliga.

Känner du dig osäker när det gäller fysisk aktivitet i samband med din sjukdom och behandling, kontakta din kontaktsjuksköterska.

Tips på vardagsrörelser

Om du inte är intresserad av fysisk aktivitet, finns det enkla sätt att röra på sig i vardagslivet. Framför allt är det viktigt att inte sitta stilla för långa perioder i sträck. Även enkla vardagsrörelser har stor effekt.

 • Om du ligger eller sitter mycket, ställ dig upp minst en gång
 • i timmen.
 • Hushållsarbete, t.ex. dammsugning, städa, eller
 • dammtorka.
 • Använda trappa i stället för hiss
 • Gå av en busshållplats tidigare eller parkera bilen en bit
 • bort och promenera
 • Trädgårdsarbete
 • Lek med barnen
 • Dans