Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Fysisk aktivitet

I våra team finns sjukgymnaster/fysioterapeuter. De kan hjälpa dig med råd kring rehabilitering efter operation och annan behandling som är anpassad till din situation. Fråga din behandlande personal om att få kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut.

Regelbunden fysisk aktivitet kan minska biverkningar av cancerbehandling och symtom av sjukdomen. Det är också bra att hålla sig aktiv i väntan på behandling för att öka möjligheterna till ett gynnsamt förlopp.

Fysisk aktivitet och fysioterapi vid cancer (1177.se)

Friskvårdslotsen – träning utskrivet på recept

Vi erbjuder extra stöd till dig som har ordinerats fysisk aktivitet och fått recept. Denna tjänst kallas för friskvårdslotsning och är kostnadsfri. Lotsningen sker genom telefonsamtal med hälsopedagoger. Lotsarna kan stötta, motivera och komma med tips, utifrån den ordination som har getts. Lotsarna har också koll på det stora utbudet av organiserade aktiviteter i hela Uppsala län. 

Friskvårdslotsning (rfsisu.se)