Patientinformation om epilepsikirurgi

Husläkare eller annan vårdgivare skickar en remiss till neuro eller barnneurologin.

Vid besöket går ni igenom hur dina anfall ser ut och gör en undersökning. Eftersom vi är ett universitetssjukhus så kan vi fråga om du vill vara med i någon aktuell studie och om du vill delta i ett kvalitetsregister. 

Utreda och besluta om behandling 

Du kommer att blir inlagd på epilepsimonitoreringsenheten (EME) eller barnneurologavdelning. Där gör vi undersökningar av hjärnans funktion och struktur med LTM- EEG, magnetröntgen, samt neuropsykologisk (NP) utredning. Du får fylla i ett i formulär om epilepsin, läkemedel, biverkningar och livskvalitet.

När vi har tittat på resultaten av undersökningarna så har vi en så kallad multidisciplinär konferens (MDK). Det multidisciplinära teamet består av neurolog, barnneurolog, neurokirurg, neurofysiolog, neuroradiolog, nuklearmedicinspecialist, neuropsykolog, barnneuropsykolog, epilepsisjuksköterska barn/vuxen, biomedicinsk analytiker och vid behov psykiatriker och genetiker.

Under konferense beslutar vi om det kommer att bli en operation eller inte. Vi kan också komma överens om att det behövs fler undersökningar innan vi kan erbjuda en operation.

När vi beslutat om operation eller inte kallas du till ett besök med neurolog/barnneurolog och om du ska opereras är också neurokirurg och neuropsykolog med vid besöket. Vi pratar då om möjligheter, risker och förväntningar vid operation respektive andra behandlingsmöjligheter och du får själv bestämma om du vill opereras eller ha hjälp med andra behandlingar. 

Operationen

Inför operationen blir du inlagd på en vuxen- eller barnneurologisk avdelning.

Det finns olika slags operationer att göra. Vilket slags ingrepp som kommer att göras på dig beror på vad man kommit fram på under de multidiciplinära konferenserna. Du kommer att få information om vilken operation man ska utföra på dig.
Efter operationen vårdas du först på en avdelning med övervakning dygnet runt och flyttas sedan till en vårdavdelning. Den totala vårdtiden brukar vara 7-10 dagar.

Efter operationen

Efter vårdtiden finns ett uppföljningsprogram vid 3,6 och 12 månader efter operationen. Då får du träffa neurolog/barnneurolog. Du blir då undersökt, får göra en röntgen med magnetkamera och om det behövs kan du få remiss till ytterligare undersökningar som till exempel synfältsundersökning eller EEG-undersökningar.

Två år efter din operation följs du upp igen och efter det har du och din läkare telefonkontakt vart femte år.