Stöd och vård på sjukhus under din graviditet

Hos oss har vi alltid individuellt omhändertagande vilket betyder att vi anpassar vården efter ditt behov. 

Varje graviditet och förlossning är unik och det är svårt att veta hur just du kommer att uppleva situationen. Var öppen för att ta ett steg i taget och skriv gärna ner om du har några särskilda önskemål eller funderingar. Ring oss om du undrar över något eller är orolig. Det är bättre att du ringer en gång för mycket. Det viktigaste är att du känner dig trygg.

Vården vi erbjuder dig som är gravid

Auroramottagningen
Auroramottagningen är en mottagning för dig, och din partner, som känner stor oro eller rädsla inför förlossningen. Om du exempelvis behöver mer samtalsstöd än det du får hos din barnmorska, så har du och din barnmorska på mödravårdcentralen (MVC) först en konsultation om detta och utifrån bedömning så skriver barnmorskan en remiss till oss och du får en kallelse inom några veckor. 

Obstetriska bedömningsmottagningen
Mottagningen tar emot dig som kommit 22 veckor eller längre i din graviditet och behöver träffa barnmorska eller läkare på sjukhuset. Mottagningen kallas också för akut obstetrikmottagning. Det är förlossningsavdelningen eller barnmorskan i mödrahälsovården som förmedlar kontakten mellan dig som är gravid och oss på mottagningen.

Fostermedicinska mottagningen/ultraljud för gravida
Vi utför ultraljud i tidig och sen graviditet, moderkaksprov och fostervattenprov. Det är hit du går för att göra ditt rutinultraljud runt graviditetsvecka 18. 

Specialistmödravården
Till specialistmödravården kommer du som behöver undersökning, råd eller behandling under din graviditet utöver det som din mödravårdscentral kan erbjuda dig. Din barnmorska eller läkare på mödravårdscentralen (MVC) remitterar dig hit.

BB-avdelningen
På BB vårdar vi dig som på grund av komplikationer under graviditet eller efter förlossning behöver extra övervakning på sjukhus.

Film: att befinna sig i mitten av graviditeten

Barnmorskorna Linda och Hanna berättar om vad som sker i kroppen när du är ungefär halvvägs in i graviditeten, vad som är bra att tänka på och vad som sker på undersökningarna hos din barnmorska...

Barnmorskorna Linda och Hanna berättar om vad som sker i kroppen när du är ungefär halvvägs in i graviditeten, vad som är bra att tänka på och vad som sker på undersökningarna hos din barnmorska...

Film: fysioterapeuternas råd vid graviditet

Fysioterapeuterna Lotta och Desirée berättar om hur kroppen förändras under graviditeten, hur du kan avlasta kroppen vid smärta, träna bäckenbotten och ger träningsrekommendationer.

Fysioterapeuterna Lotta och Desirée berättar om hur kroppen förändras under graviditeten, hur du kan avlasta kroppen vid smärta, träna bäckenbotten och ger träningsrekommendationer.

Fler informationsfilmer kring graviditet och förlossning

Våra informationsfilmer handlar om vad du kan förvänta dig under graviditeten, om vad som sker i förlossningens olika faser och om amning. Du kan se filmerna i den ordning du själv önskar.

 Till vår filmkanal i Streamio

Att känna oro under graviditeten

Det är vanligt att känna oro och ha många funderingar under graviditet. Det finns saker som du kan göra för att må bättre – läs och/eller printa ut vår information kring psykisk ohälsa under graviditet (pdf)

Om du upplever att du behöver mer stöd och råd i ditt föräldraskap både under och/eller efter din graviditet utöver den hjälp du får på barnmorskemottagningen kan du kontakta pyskologerna i mödra- eller barnhälsovården. Det kan du göra i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos dig, din partner eller barn. Det kan gälla hur det är att vänta eller föda barn, föräldrarådgivning, psykologbedömning av barn eller mående under nyföddhetsperioden.

Psykologerna i mödra- och barnhälsovården jobbar tillsammans med alla kommunala, privata och regionsdrivna instanser som arbetar med blivande föräldrar och förskolebarn.

Du som söker stöd kan kontakta psykologerna antingen via BVC, MVC och/eller barnläkare eller ringa själv. Alla besök är kostnadsfria.