Barnsjukvård i hemmet

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 24 96

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96 NBV

 Hitta till ingång

Sjuksköterskor i barnsjukvård i hemmet fungerar som koordinator för alla
barn (0–18 år) i Uppsala län som behöver barnsjukvård i hemmet.

En viktig uppgift är att fungera som en trygg länk mellan sjukhuset och hemmet. Inom verksamheten finns två tjänstebilar och hembesök görs utefter barnets individuella behov. Barnsjukvård i hemmet ansvarar för den mesta av medicintekniska utrustningen som barnet behöver i hemmet.

Sjuksköterska i barnsjukvård i hemmet arbetar i nära samarbete med barnsjukhusets alla avdelningar och specialistmottagningar. Barnets patientansvariga läkare har det medicinska ansvaret. Barnsjukvård i hemmet har även ett nära samarbete med andra instanser som Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it (MSI); Hälsa och habilitering samt vårdcentraler runt om i Uppsala län.  En stor del av arbetet är telefonrådgivning, utbildning av vårdnadshavare och personliga assistenter, vårdnadshavar- och anhörigstöd samt stöd och hjälp till korttidsboenden och skolor där barnen vistas. 
Patientgrupper aktuella för barnsjukvård i hemmet är till exempel:

  • För tidigt födda och/eller sjuka nyfödda barn
  • Barn med trakeostomi 
  • Barn med frenikuspacemaker

Samt barn i behov av:

  • Andningshjälpmedel
  • Syrgasbehandling
  • Övervakningsmonitorer
  • Injektioner/infusioner under en kortare period 
  • Palliativ vård