Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Så går ett hembesök till

Vi gör hembesök i hela Uppland och arbetar i nära samarbete med Akademiska barnsjukhusets avdelningar och specialistmottagningar. 

I vårat team arbetar sjuksköterskor och undersköterskor med olika kompetens och specialistutbildningar.

Tidig hemgång från neonatalavdelning

Vi följer upp för tidigt födda barn som sondmatas efter utskrivning från neonatalavdelningen. Under ett hembesök följer vi barnets tillväxt, planerar för uttrappning av tillmatning, amningsstöd, hörselundersökning, provtagning eller andra särskilda behov.

Hembesöken, videobesök eller telefonuppföljning anpassas efter barnets och familjens behov.

Barn med andningsstöd

Vi följer upp barn med olika andningsstöd i hemmet regelbundet med hembesök, videobesök eller telefonuppföljning utifrån barnets behov.

Vid hembesök kommer oftast två vårdpersonal hem till er och följer upp behandling. Vi ser också till att medicinteknisk apparatur och rengöringsrutiner fungerar som de ska. Ibland är Barnsjukvård i hemmet med vid andra besök på sjukhuset, till exempel sambesök eller teambesök.

Vanliga frågor och funderingar

Hur ofta gör vi hembesök?

Vi försöker utgå utifrån barnets och familjens behov. Barn som skrivs hem från neonatalavdelningen kan behöva tätare besök medans barn med andningsstöd kan behöva hembesök mer sällan. Vi gör upp en plan med familjen innan utskrivning från sjukhuset.

Vi har pälsdjur hemma

Meddela oss gärna innan hembesöket. Är det ett djur som gärna vill hoppa eller vara i knät får den gärna vara i annat rum under besöket.

Vill ni ha kaffe eller fika?

Nej, det behövs inte. Vi har planerade besök under hela dagen och måste hålla våra tider. Vi tar våra raster på sjukhuset.

Har ni en läkare på barnsjukvård i hemmet?

Nej, vi är sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar här. Vi har läkare kopplat till oss från alla barnavdelningar på sjukhuset och kontaktar den läkare som är aktuell utifrån barnets behov.

Hur långa är besöken? 

Besöket tar ungefär en timme.