Operationspersonal samtalar med varandra.

Preoperativa avdelningen är en serviceavdelning där vi tar emot och förbereder patienter inför operation. Vi servar i dagsläget verksamhetsområdena urologen, kirurgen och ortopeden. Preoperativa avdelningen är en liten personalgrupp som består av sjuksköterskor och undersköterskor som jobbar tätt ihop med patienten i centrum.  

Vi ansvarar även för narkosbedömningsmottagningen och sköter om flödena på inskrivningsmottagningen.