"Vi behöver lära från varandra"

En glad Andrea.

Andrea jobbar som specialistsjuksköterska och är drivande i utbytet mellan Brännskadecentrum och två sjukhus i Etiopien.  

Hur kom det sig att du ville skapa ett utbytesprogram med utlandstjänstgöring? 

Jag fick kontakt med en norsk läkare som bor i Etiopien och arbetar med brännskador där. Vi pratade om att det vore värdefullt att ha ett utbyte, så jag och en kollega åkte ner för att ta reda på hur brännskadevården bedrivs i Etiopien, hur vi kan bidra med vår kunskap och vad vi skulle kunna lära oss i ett utbyte mellan våra sjukhus. I Etiopien tar de hand om många fler brännskador än vad vi gör vilket gör att de får mer träning medan vi istället har mer resurser. När vi får utbyta erfarenheter, med de olika förutsättningar vi har, blir det gynnsamt för alla.

Berätta mer om hur utbytet går till!

Vi som jobbar på Brännskadecentrum har möjlighet att åka på en två veckors lång utbytesresa som en del i vår anställning. Syftet är dels att vi ska utvecklas och få prova på något nytt, dels att kunna förbättra den vård vi bedriver. Vi har ju ett rikssjukvårduppdrag här på Brännskadecentrum, och det kräver att vi får mer erfarenhet. 

När jag och min kollega var i Etiopien slog det oss att det var så fantastiskt att de tar hand om exakt samma skador som oss men med mycket färre resurser, och de gör det väldigt bra. Vi har tagit med oss mycket hem, till exempel hur viktigt det är att vi inte fastnar i ett "vi och dom"-tänk utan att vi måste samarbeta länder emellan för att vården ska kunna utvecklas och bli bättre. Till exempel att vi i Sverige kan bli bättre på att behandla patienter med svåra ärrbildningar och kontrakturer efter brännskador då det är ovanligt hos oss, men mycket vanligt i Etiopien.

Vad är speciellt med just brännskadevård?

Att man får ge väldigt varierad vård. Vi har förmånen att träffa patienten under hela vårdprocessen, från akut intensivvård till uppföljning av patienten. Jag tror att jag kommer att vara kvar här länge. Det kommer alltid att finnas något här som intresserar mig. Vi som jobbar med brännskador här får möjlighet att bli riktigt duktiga på det och det känns bra att kunna dela den kunskapen med kollegor i hela Sverige som kontaktar oss för att få hjälp och stöd i att ge en en bra vård till patienter som drabbas av en brännskada.