Kvinnor i majoritet för första gången på ambulansstationen

Sedan den 25 april har ambulansstationen i Enköping för första gången en övervikt av kvinnliga medarbetare. Avdelningschefen Niklas Rosengren gläder sig åt att kvinnor med åren har tagit allt större plats i en tidigare mansdominerad verksamhet.

Ambulansen Enköping.jpg

– Ambulansen låg tidigare hos räddningstjänsten innan den flyttades till dåvarande landstinget i slutet av 1990-­talet. Det ingår bilkörning och tunga lyft och en del annat som traditionellt har lockat fler män, men det har förändrats i takt med att samhället har ändrats. Vi har också jobbat aktivt i vår rekrytering för att få en större mångfald. Det gäller inte enbart könsfördelning utan även saker som religion, härkomst och sexuell läggning med mera. Vi har jobbat med jargong och attityder, och tröskeln att söka sig hit för dem som inte passade in i den tidigare mallen har blivit lägre, säger Niklas Rosengren.  

Han betonar att det inte görs någon kvotering i rekryteringen; alla sökande får genomgå exakt samma tester och det är enbart kvalifikationerna som avgör vem som anställs.   

Ambulansen Enköping Niklas Rosengren.JPG

Ambulansstationen i Enköping har numera 52 procent kvinnliga anställda; siffran för hela ambulanssjukvården vid Akademiska ligger något lägre, omkring 42–46 procent.  

– För 20 år sedan hade vi omkring 20 procent kvinnor, vilket då var en ökning mot ­tidigare. Det är roligt att det inte stannade av där utan att vi har kommit så här långt nu, säger Niklas Rosengren.