Neurologmottagningen för barn och ungdom

1177

E-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta oss - dygnet runt. Du kan till exempel ställa en fråga, boka och ombåka tid eller förnya recept.

 Logga in på 1177

Telefon

018-611 58 48

Telefontider
Mån - Tor 7.30-8.15

Besök oss

Öppettider
Mån - Tor 8-16

Besöksadress

Akademiska sjukhuset, Ingång 95/96

 Hitta till ingång

De barn och ungdomar som kommer till oss har en sjukdom eller förvärvad skada i centrala nervsystemet.

Epilepsi, tumör, cerebral pare´s, syndrom av olika slag, svår huvudvärk, hydrocefalus och spinala missbildningar är några av de diagnoser vi ser hos våra patienter.

Syndromenheten

Till oss kommer barn med olika syndrom på grund av kromosomavvikelser, andra kända genetiska avvikelser eller ibland av okänd orsak.

Kännetecknande för ett sådant syndrom är kortvuxenhet, inre missbildningar, speciellt utseende och utvecklingsförsening eller utvecklingsstörning. Alla barn har inte alltid alla delar.

De flesta barn med dessa typer av syndrom har kontakt med ett habiliteringsteam på habiliteringen för barn och vuxna som har enheter i alla länets kommuner. Detta är för att ge optimala förutsättningar för utvecklingens alla delar.

Vi har verksamhet både på habiliteringen och barnsjukhuset och vi samarbetar med länets habiliteringsteam

Boka telefontid, ombokning av besök, begära läkarutlåtande/intyg

018-611 48 70, klockan 10-13.
Observera att max två ombokningar av tid tillåts för barn under 16 år för att du ska få behålla din plats i väntelistan. Vid uteblivet besök eller återbud mindre än 24 timmar före avtalad tid måste du ändå betala en avgift.

För medicinsk rådgivning kontakta habiliteringen 018-611 68 68, måndag - fredag klockan 8-16.

Receptförnyelse

Habiliteringens röstbrevlåda, 018-611 01 45

Ulrika Wester Oxelgren, överläkare och ansvarig för syndromenheten
Christian Wenzel, st-läkare barnneurologi
Ida Lundgren, medicinsk sekreterare

Regionalt team för sällsynta syndrom

Till oss kommer barn med olika sällsynta syndrom, oftast orsakade av kromosomavvikelser eller andra genetiska mutationer.

Kännetäcken på ett syndrom kan till exempel vara kortvuxenhet, inre missbildningar, speciellt utseende utvecklingsförsening eller utvecklingsstörning.

Vi vill gärna möta barnet och familjen när en diagnos fastställts. Vi erbjuder uppföljande besök under småbarnsåren, i förskoleåldern, i skolåldern, inför vuxenlivet och på sikt även i vuxenlivet.

Övergripande ansvar för sjukvård och habilitering ligger kvar på hemorten.

Vid besöket kan familjen få genetisk information och vägledning. Insatser i övrigt inriktar sig på att förbättra hälsoläget och optimera livskvalité utifrån varje persons speciella problem och förutsättningar. Besöket skräddarsys efter varje persons behov. Vi önskar samarbete med sjukvård och habilitering på hemorten. Vi ser gärna att någon från hemortsteamet deltar vid besöket.

För ett besök behövs en remiss från barnets läkare på hemorten där aktuell frågeställning tydligt framgår.

Christian Wentzel, specialistläkare i barnneurologi, ansvarig för teamet
Ulrika Wester Oxelgren,
överläkare
Ida Lundgren, medicinsk sekreterare

Teamet kan också nås via Centrum för sällsynta diagnoser.
sallsyntadiagnoser@akademiska.se