Kvinnofridsenheten

Bild på sjuksköterska.

Kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid driver kvinnofridsmottagningen och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. På denna sida finns information för dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete.

Till kvinnofridsmottagningen kan de som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp komma för att få hjälp och stöd. Hos oss träffar de kvinnliga sjuksköterskor och läkare som kan ge psykosocialt stöd och göra en medicinsk bedömning. Mottagningen är öppen måndag till fredag 8-16.

För dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete

Kvinnor som utsätts för våld, hot och sexuella övergrepp i nära relationer söker ofta hjälp inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att handläggningen och omhändertagandet blir korrekt.

Rådgivning

Kvinnofridsenheten finns tillgängligt för rådgivning för dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete. Under kontorstid kan du ringa till kvinnofridsmottagningen:

Anna Häger, avdelningschef
Tel: 018-611 29 97

Information från NCK

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Personal som möter våldsutsatta kvinnor kan även ringa till vår nationella stödtelefon Kvinnofridslinjen, som är öppen dygnet runt. Den bemannas av personal från kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset.

Kvinnofridslinjens webbplats

Sökordsmall i Cosmic

I journalsystemet Cosmic finns en dynamisk sökordsmall för våldsutsatthet. Sökordsmallen innehåller även underlag som vårdprogram och rutiner för att underlätta omhändertagande.

Utbildningar i Pingpong

Du som arbetar vid Region Uppsala kan hitta utbildningsmaterial från NCK i Pingpong. Här finns:

  • NCK:s webbaserade introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  • NCK:s utbildning "Att ställa frågan om våld" med ett antal filmer och en manual.
  • En utbildning om att dokumentera i den elektroniska journalen under sökordet "våldsutsatthet i nära relationer".
  • NCK:s utbildning om förberedelser för spårsäkring vid sexuella övergrepp i form av ett bildspel. En instruktionsfilm ingår även för verksamheter som utför spårsäkring.

Du hittar till utbildningsmaterialet via katalogen.

NCK:s kunskapsbank – samlad kunskap för kvinnofrid

En webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. 

NCK:s kunskapsbank

Sprid information om Kvinnofridslinjen

          

För att underlätta för kvinnor att söka hjälp finns informationsmaterial om kvinnofridsmottagningen på Akademiska sjukhuset och Kvinnofridslinjen i olika storlekar. Kortställen kan placeras på hyllor, bord och expeditionsdiskar. Korten finns på 26 språk och med punktskrift.

Beställ material

För att beställa telefonkort med information om kvinnofridsmottagningen och Kvinnofridslinjen, gå till beställningssidan på Kvinnofridslinjens webbplats eller kontakta NCK:s informationsavdelning via info@nck.uu.se.

På Kvinnofridslinjens webbplats kan du även beställa affischer och informationsfolders om stödtelefonen. Allt material är kostnadsfritt.

Beställ på Kvinnofridslinjens webbplats