Kvinnofridsenheten

Bild på sjuksköterska.

Kvinnofridsenheten, som är NCK:s kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset, driver kvinnofridsmottagningen och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. På denna sida finns information för dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete.

Till kvinnofridsmottagningen kan de som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp komma för att få hjälp och stöd. Hos oss träffar de kvinnliga sjuksköterskor och läkare som kan ge psykosocialt stöd och göra en medicinsk bedömning. Mottagningen är öppen måndag till fredag 8-16.

För dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete

Kvinnor som utsätts för våld, hot och sexuella övergrepp i nära relationer söker ofta hjälp inom hälso- och sjukvården eller hos andra myndigheter. Det är viktigt att handläggningen och omhändertagandet blir korrekt.

Rådgivning

Kvinnofridsenheten finns tillgängligt för rådgivning för dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete. Under kontorstid kan du ringa till kvinnofridsmottagningen:

Anna Häger, avdelningschef
Tel: 018-611 29 97

Du kan också kontakta NCK under kontorstid på telefon 018-611 27 93.

Information från NCK

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Personal som möter våldsutsatta kvinnor kan även ringa till vår nationella stödtelefon Kvinnofridslinjen, som är öppen dygnet runt. Den bemannas av personal från kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset.

Kvinnofridslinjens webbplats

Sökordsmall i Cosmic

I journalsystemet Cosmic finns en dynamisk sökordsmall för våldsutsatthet. Sökordsmallen innehåller även underlag som vårdprogram och rutiner för att underlätta omhändertagande. För mer information, kontakta verksamhetschef Åsa Witkowski, 018-611 28 01.

Utbildningar i Pingpong

Du som arbetar vid Region Uppsala kan hitta utbildningsmaterial från NCK i Pingpong. Här finns:

  • NCK:s webbaserade introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  • NCK:s utbildning "Att ställa frågan om våld" med ett antal filmer och en manual.
  • En utbildning om att dokumentera i den elektroniska journalen under sökordet "våldsutsatthet i nära relationer".
  • NCK:s utbildning om förberedelser för spårsäkring vid sexuella övergrepp i form av ett bildspel. En instruktionsfilm ingår även för verksamheter som utför spårsäkring.

Du hittar till utbildningsmaterialet via katalogen.

NCK:s kunskapsbank – samlad kunskap för kvinnofrid

En webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och forskningsprojekt, publikationer från myndigheter, nyskrivna ämnesguider, litteraturtips och en söktjänst.

NCK:s kunskapsbank

Sprid information om Kvinnofridslinjen

          

För att underlätta för kvinnor att söka hjälp finns informationsmaterial om kvinnofridsmottagningen på Akademiska sjukhuset och Kvinnofridslinjen i olika storlekar. Kortställen kan placeras på hyllor, bord och expeditionsdiskar. Korten finns på 26 språk och med punktskrift.

Beställ material

För att beställa telefonkort med information om kvinnofridsmottagningen och Kvinnofridslinjen, gå till beställningssidan på Kvinnofridslinjens webbplats eller kontakta NCK:s informationsavdelning via info@nck.uu.se.

På Kvinnofridslinjens webbplats kan du även beställa affischer och informationsfolders om stödtelefonen. Allt material är kostnadsfritt.

Beställ på Kvinnofridslinjens webbplats

Läs och ladda ner material

Här finns material som kan användas som underlag och stöd för dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete. Ytterligare material hittar du på NCK:s webbplats.


Rutiner kring att ställa frågan om våld
NCK har tagit fram förslag på rutinfrågor om våld, samt exempel på lokal rutin för att ställa frågan om våldsutsatthet.

Läs mer på Webbstöd för vården på NCK:s webbplats

Handbok för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. NCK-rapport 2008:1
Handboken ger stöd för personal inom hälso- och sjukvården som möter sexualbrottsoffer.

Läs och ladda ner

Guide för omhändertagande efter sexuella övergrepp
Praktiska instruktioner för bland annat undersökning, provtagning och utformning av rättsintyg.

Läs och ladda ner

Reaktioner på våld och hot i nära relationer
Informationsbroschyr framtagen av kvinnofridsmottagningen, NCK.

Läs och ladda ner

Vårdprogram: Våld i nära relationer omhändertagande av kvinnor utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld
Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Nationellt centrum för kvinnofrid och primärvården. Ger basal vägledning vid omhändertagandet av kvinnor som utsatts för misshandel och/eller sexuella övergrepp och som söker sjukhusvård eller primärvård.

Läs och ladda ner

Hantering av patient med skyddade personuppgifter eller gömda personer
Rutiner om vad som gäller inom Region Uppsala för patienter med skyddade personuppgifter och rutiner för hantering av gömda personer.

Läs och ladda ner

Våldsutsatta kvinnor rutin för omhändertagande
Rutin för Region Uppsala, utarbetad vid NCK.

Läs och ladda ner

Riktlinjer för arbete med likabehandling inklusive åtgärder vid våld i nära relationer avseende personal
Handlingsprogram för Region Uppsala, utarbetad vid NCK.

Läs och ladda ner

Publications in English

Handbook: National Action Programme for the Health Care and Medical Services´Reception and Care of Victims of Sexual Assault 2008
A handbook to support healthcare professionals in their treatment of victims of sex crime. Included in the handbook is a guide with practical instructions, including how to take samples and secure evidence.

Read och download

Guide to Care Following Sexual Assault
A guide to care following sexual assault with practical instructions, including how to take samples and secure evidence.

Read and download