Kvinnofridsenheten

Kvinnofridsenheten, som är NCK:s kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset, driver kvinnofridsmottagningen och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.

Till kvinnofridsmottagningen kan de som har utsatts för våld, hot eller sexuella övergrepp komma för att få hjälp och stöd. Hos oss träffar de kvinnliga sjuksköterskor och läkare som kan ge psykosocialt stöd och göra en medicinsk bedömning. Vi har tidsbeställd mottagning vid ingång 18 måndag till fredag. Akuta besök tas emot under våra mottagningstider, som är 8.00-16.30.

För dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete

Kvinnor som utsätts för våld, hot och sexuella övergrepp i nära relationer söker ofta hjälp inom hälso- och sjukvården eller hos andra myndigheter. Det är viktigt att handläggningen och omhändertagandet blir korrekt.

Rådgivning

Kvinnofridsenheten finns tillgängligt för rådgivning för dig som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete. Under kontorstid kan du ringa till kvinnofridsmottagningen:

Marié Eriksson, medicinsk sekreterare
Tel: 018-611 27 92

Anna Häger, avdelningschef
Tel: 018-611 29 97

Åsa Witkowski, verksamhetschef
Tel: 018-611 28 01

Du kan också kontakta NCK under kontorstid på telefon 018-611 27 93.

Information från NCK

Uppsalamodellen - att möta våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården
Att ställa frågan om våld
Omhändertagande efter sexuellt övergrepp

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Du kan även ringa till vår nationella stödtelefon Kvinnofridslinjen, som är öppen dygnet runt. Den bemannas av personal från kvinnofridsenheten vid Akademiska sjukhuset.

Kvinnofridslinjens webbplats

Sökordsmall i Cosmic

I journalsystemet Cosmic finns en dynamisk sökordsmall för våldsutsatthet. Sökordsmallen innehåller även underlag som vårdprogram och rutiner för att underlätta omhändertagande. För mer information, kontakta verksamhetschef Åsa Witkowski, 018-611 28 01.

Utbildningar i Pingpong

Du som arbetar vid Region Uppsala kan hitta utbildningsmaterial från NCK i Pingpong. Här finns:

  • NCK:s webbaserade introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  • NCK:s utbildning "Att ställa frågan om våld" med ett antal filmer och en manual.
  • En utbildning om att dokumentera i den elektroniska journalen under sökordet "våldsutsatthet i nära relationer".
  • NCK:s utbildning om förberedelser för spårsäkring vid sexuella övergrepp i form av ett bildspel. En instruktionsfilm ingår även för verksamheter som utför spårsäkring.

Du hittar till utbildningsmaterialet via katalogen.

NCK:s kunskapsbank – samlad kunskap för kvinnofrid

En webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och forskningsprojekt, publikationer från myndigheter, nyskrivna ämnesguider, litteraturtips och en söktjänst.

NCK:s kunskapsbank