Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Uppdatering av TUB-utbildning 2020

Ändringarna träder i kraft 2020-09-15

Uppdateringen av TUB-utbildningen innebär ett antal förändringar:

• Reaktionssystemet NEWS är utbytt till NEWS2. Det som skiljer NEWS2 från den tidigare versionen av NEWS är: 

o Tillkomsten av en alternativ skala för syremättnad. Denna benämns ”Syremättnad 2” och ska endast användas efter ordination från ansvarig läkare för patienter med habituell låg syremättnad, som t ex vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

o I parametern ”Medvetandegrad” har bokstaven C lagts till och bedömningen kallas nu ACVPU där C står för Confusion, vilket innebär en nytillkommen eller förvärrad förvirring. 

o I den reviderade versionen betonas att NEWS kan användas för att identifiera misstänkt sepsis. Ett NEWS-värde på 5 eller högre, i kombination med misstänkt eller bekräftad infektion, ska leda till frågan ”Är detta sepsis?” och initiering av snabba åtgärder.

  • Varje kapitel i TUB-boken har reviderats och anpassats till NEWS2 samt uppdaterats enligt gällande riktlinjer. Även viss omstrukturering av materialet:

o Ordningen på kapitlen ändrats så att “NEWS2” numera kommer före “ABCDE”.

o Kapitlet om luftvägar och andning (A och B) som i tidigare version var sammanslagna till ett gemensamt är i denna version av boken separerade till två, inklusive tillhörande fördjupningsavsnitt.

• Uppdatering av TUB-kunskapstestet i lärplatformen PingPong.

• Uppdatering av e-utbildningen NEWS2 i PingPong

• Uppdatering av TUB-presentationen och instruktörshandboken 
 
Är du intresserad att läsa mer om NEWS2 redan nu, se