Forskningsstudier

Det är obligatoriskt att ansöka om godkännande för studier där Bild- och funktionsmedicinskt centrum ska utföra studiespecifika undersökningar. Viktigt att även ansökan för studier som utförs enligt klinisk rutin men där studien kräver fler undersökningar än i rutinvård samt i de fall där studien kräver studiespecifika svar/mätningar och/eller skickas för central granskning. FoU-råden har möte ca en gång i månaden.

Ansökan ska helst vara inskickad till BFC senast två veckor innan mötet, dock allra senast en vecka innan mötet. Blanketten skickas till BFCforskningsrad@akademiska.se.

Mötestider våren 2023

CT rådet, ansökningar gällande CT, PET/CT, SPECT, DXA, ultraljud och konventionell röntgen - 22 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 12 juni och 24 augusti.

MR rådet, gäller ej PET/MR - 16 februari, 23 mars, 27 april, 1 juni.