Avvikelse i samband med SAMS uppdrag

Händelser i samband med ett SAMS uppdrag som ni bedömer har eller riskerade att orsaka patientskada eller skador på personal rapporteras till ambulanssjukvården i detta formulär.

Observera att detta formulär är ett komplement för att enkelt kunna informera ambulanssjukården om olika fel och brister. Formuläret ersätter inte räddningstjänstens, Arbetsmiljöverkets eller andra myndigheters rapporteringssystem och rutiner för avvikelser.

Bedömer att det fanns risk för
Jag godkänner villkoren