Instruktioner för venprovtagning.

Rekommenderad provtagningsföljd mellan provkärlen räknat från vänster till höger.

  1. Blododling (ej med på bild)
  2. Ljusblå-svart propp - rör med tillsats av Natrium-citrat
  3. Röd eller guldgul propp - rör utan tillsats, med eller utan gel och koagulationsaktivator
  4. Mintgrön eller grön propp - rör med tillsats av Litium-heparin, med eller utan gel
  5. Mörkblå propp - rör med tillsats av Natrium-heparin
  6. Lila propp - rör med tillsats av EDTA
  7. Ljusgul propp - rör med tillsats av ACD (acid-citrate-dextrose)
  8. Rosa propp - rör med tillsats av (Citronsyra-Citrat-NaF), används endast för analys av Glukos

Före provtagning

Kontrollera provhanteringen först så att proverna kan omhändertas på rätt sätt, t.ex om prov ska tas i isbad eller vara lab tillhanda snabbt.

Isbad

Vissa prov ska tas i iskylt rör och transporteras kylt i isbad till laboratoriet för kylcentrifugering.

Patienter med kryoglobuliner och köldantikroppar

Provtagning och initial hantering av prover måste ske i värme.
Värmeblock finns att låna på Klinisk kemi och farmakologi, ing.61 2 tr.

Under och efter provtagning

Fyll rör till vakuumsug upphör. Lägg blodprovet direkt på provtagningsvaggan alt. blanda provet genom att vända det lugnt ca 10 gånger.
Om vingkanyl används, tänk på att använda "slaskrör" där så behövs.
Efter blandning på provrörsvagga förvaras rören stående (lodrätt) i provrörsställ eller i provlåda.

Provhantering

Om analys kräver provhantering innan prov anländer till laboratoriet se SÖK ANALYS för instruktion.
Ska centrifugering utföras sker den i 7 minuter vid ca 2400 g alt. i 10 minuter vid 2000 g i rumstemperatur. OBS! Undantag finns.
Använd endast centrifug med swing-out rotor.
Vid användning av rör för plasma (med eller utan gel), kan rör centrifugeras direkt efter provtagning.
Vid användning av rör för serum (med eller utan gel), bör rör stå i 30 minuter efter provtagning innan det centrifugeras.

Provtransport

Prov transporteras till laboratoriet enligt instruktion för respektive analys med hänsyn taget till transporttider och andra förutsättningar.