Information om kapillärprovtagning.

Felkällorna är många vid kapillärprovtagning och den bör därför utföras av väl utbildad personal.

Rekommenderad ordningsföljd mellan provkärlen:

  1. Rör för syra-bas undersökning
  2. EDTA-rör (lila propp)
  3. Rör med olika tillsatser (till exempel grå propp, grön propp)
  4. Rör utan tillsatser och gelrör (röd propp, guldgul propp)