Vid Klinisk patologi handläggs de avlidna. Denna process inkluderar obduktions- och bårhussverksamheten. 

Obduktionsavdelningen vid Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset inkluderar fyra obduktionssalar, en demonstrationssal, en sal är dedikerad för barnobduktioner samt en sal under ombyggnation. Det finns ett bårhus där de avlidna förvaras före utlämning till begravningsentreprenör/anhörig samt ett avskedsrum där anhöriga kan ta avsked från den avlidne.

Verksamheten på avdelningen inkluderar bland annat:

  • Registrering, bårhusförvaring samt utlämning av de avlidna
  • Avsked av den avlidne enligt överenskommelse med anhöriga
  • Uttag av vävnad för transplantation enligt separat överenskommelse
  • Uttag av pacemaker samt övriga elektroniska implantat
  • Fosterundersökning (dödfödda till och med graviditetsvecka 22)
  • Kliniska barnobduktioner - (barn samt dödfödda fr.o.m. graviditetsvecka 22+)
  • Undersökning av placenta vid speciella frågeställningar
  • Kliniska vuxenobduktioner

Omhändertagande av avliden

Vid olyckshändelser eller fall som skall blir föremål för rättsmedicinsk bedömning var god se separat dokument från rättsmedicin.

För mer information se DocPlus:

Utlämning av avliden

När den avlidne är hämtad av begravningsbyrå/transportör/anhörig, övertar denne ansvaret för kroppen. All kommunikation angående tvagning/svepning/kistläggning etc. skall ske med den som hämtat den avlidne.