S-Aciklovir, P-Ceftazidim och P-Isavukonazol blir beställningsbara i Cosmic

2023-02-07 12:46

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi

Från och med den 14 februari 2023 kommer följande läkemedelsanalyser att bli beställningsbara i Cosmic:

  • S-Aciklovir
  • P-Ceftazidim
  • P-Isavukonazol

Analyserna kommer även fortsättningsvis utföras på Klinisk Farmakologi, Huddinge sjukhus.
Förändringen innebär inga ändringar i provtagningsföreskrifterna, men till skillnad mot tidigare blir analyserna beställningsbara och resultaten tillgängliga i Cosmic.

Provrör:

S-Aciklovir: rör med koagulationsaktivator, röd propp,
P-Ceftazidim och P-Isavukonazol: Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med
koagulationsaktivator, röd propp

Pris:

S-Aciklovir 1437,46 kr, P-Ceftazidim 2093,58 kr och P-Isavukonazol 698,05 kronor

Analysfrekvens:

S-Aciklovir och P-Ceftazidim analyseras dagligen (vardagar) och P-Isavukonazol analyseras en gång per vecka.

Akutbeställning:

Analyserna kan akutbeställas vilket förutsätter akutmärkning. För svar
samma dag måste prov anlända Klinisk Farmakologi, Huddinge, senast klockan 15:00 på vardagar och klockan 11:00 på helger. Vid akutbeställning är priset det dubbla mot de som anges ovan.

För mer detaljer om analyserna se "sök analys"  från och med den 14 februari.

Anna-Karin Hamberg,  apotekare, Klinisk kemi och farmakologi,
018-617 33 03

Gabriella Scordo, specialistläkare, Klinisk kemi och farmakologi,
018-611 91 76