Rapportering av (B)Erc-Hemoglobin [MCHC] upphör

2022-06-15 11:29

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) är en beräknad parameter: MCHC (g/L)=Hb (g/L)/EVF (L/L).

Med hänsyn till det låga diagnostiska värdet upphör rapportering av (B)Erc-Hemoglobin [MCHC] från den 2022-05-20.

Kontakt

Malgorzata Karawajczyk, överläkare klinisk Kemi och farmakologi

Telefon (växel): 018-611 00 00