Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Nyhetsbrev Klinisk genetik september 2023

2023-09-15 08:44

Nyhet från Klinisk genetik

I september utökar vi vår NPM1-analys som, förutom NPM1 mutation A och NPM1 mutation D, även kommer inkludera NPM1 mutation B.

Om ett prov behöver prioriteras vänligen tydliggör detta på remissen eller kontakta oss. Ange namn och telefonnummer till person i tjänst hos er som kan ta emot svaret.

Akuta frågor besvaras av:
Läkare förvärvat 018-612 20 53
Läkare konstitutionellt 018-612 20 18
Sjukhusgenetiker förvärvat 018-611 02 45
Sjukhusgenetiker konstitutionellt 018-612 20 13, 018-611 24 41, 018-611 10 39


Frågor om provhantering, provremisser, provtransport eller analysutbud besvaras av:
Provmottagningen 018-611 59 46

Övriga, icke akuta frågor besvaras av:
Sekreterare 018-611 59 40


Med vänlig hälsning
Rita Borgmästars, biträdande verksamhetschef, Klinisk genetik
Akademiska laboratoriet