Ny beräknad analys; P-non-HDL-kolesterol

2022-06-15 11:17

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

Från 2 maj 2022 introduceras en ny beräknad analys, P-non-HDL-kolesterol.
P-non HDL kan beställas i Cosmic. Dessutom kommer P-non-HDL-kolesterol att beräknas
automatisk på alla remisser som innehåller både P-kolesterol och P-HDL-kolesterol.
Beräkningen görs endast på vuxna patienter.
P-non-HDL kolesterol = P-Kolesterol – P-HDL-kolesterol.

Ändringen görs utifrån aktuella europeiska riktlinje från ESC/EAS (European Society of
Cardiology samt European Atherosclerosis Society, referens 1).
Non-HDL-kolesterol bör användas vid bedömning av primärpreventiva patienters
kardiovaskulära risk, då den ger en bättre estimering av risken än kolesterol eller LDLkolesterol.
Av den anledningen har non-HDL-kolesterol ersatt totalkolesterol i det
uppdaterade primärpreventiva riskskattningsverktyget SCORE2 (2).
Tillsammans med LDL-kolesterol rekommenderas non-HDL-kolesterol för bedömning vid
uppföljning av patienter med genomgången aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom, d v s i
sekundärprevention.

De målvärden som anges i svarets analyskommentar är värden för kardiovaskulär prevention
enligt ESC/EAS:

Måttlig risk <3,4 mmol/L
Hög risk <2,6 mmol/L
Mycket hög risk <2,2 mmol/L


Svaren på non-HDL-kolesterol kommer dessutom att få sedvanliga referensintervall, alltså en
flaggning för avvikande värden jämfört med vad en studie (3) på friska individer har visat:

Kvinnor: 18 – 29 år 1,6-4,7 mmol/L
  30 – 49 år 1,9–5,1 mmol/L
  50 år - 2,4–6,2 mmol/L
Män: 18 – 29 år 1,7–5,0 mmol/L
  30 – 50 år 2,0–6,1 mmol/L
  51 år - 2,5–6,2 mmol/L


Läs mer i ”Rekommenderade läkemedel för vuxna, Region Uppsala (pdf)
Även svaren på övriga lipider (LDL, HDL, kolesterol, triglycerider, apolipoproteiner)
kommer att få analyskommentarer med målvärden enligt de uppdaterade riktlinjerna.

1. Visseren et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J 2021;42:3227–3337.
2. Brunström et al. SCORE2 – ett uppdaterat verktyg för att skatta kardiovaskulär risk. Läkartidningen. 2021;118:21164.
3. Ridefelt et al. Age- and sex-specific reference values for non-HDL cholesterol and remnant cholesterol derived from the Nordic Reference Interval Project (NORIP). Scand J Clin Lab Invest. 2019;79:39-42.

Peter Ridefelt
Överläkare
Klinisk kemi och farmakologi

Jessica Schubert
Specialistläkare
Klinisk kemi och farmakologi

Emil Hagström
Överläkare
Hjärt-lungmedicin