Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Införande av digital patologi på klinisk patologi

2023-02-22 08:13

Nyhet från klinisk patologi

I samband med införande av digital patologi där hud- och neuropatologi är först ut, kommer det tyvärr att medföra att vissa provsvar fördröjs, vilket är beklagligt då hudpatologin redan ligger efter.
Vi gör dock detta skifte mot digitisering då det på sikt leder till ett bättre flöde vilket i sin tur genererar förbättrade svarstider.
Vad gäller hudpatologin kommer initialt endast rutinfall att konverteras till digital patologi.
Vad gäller den neuropatologiska diagnostiken kommer endast neurokirurgiska rutinfall från vuxna att inkluderas. Således handläggs SVF, snabbsvar, fryssnitt samt diagnostik av barnhjärntumörer, muskel och neurodegenerativa sjukdomar enligt tidigare rutin.

Planerat startdatum för införandet är 2023-03-01

Vi ber er att ha överseende under denna period.

Tommie Olofsson, verksamhetschef, klinisk patologi

Sylwia Libard, överläkare/MLA, klinisk patologi

Anna Ybo, överläkare, klinisk patologi