Förlängda svarstider för gynekologisk cellprovstagning

2022-06-28 12:07

Nyhet från klinisk patologi

Just nu har vi förlängda svarstider för gynekologisk cellprovtagning pga ansträngd personalsituation på laboratoriet.
Provsvar kan dröja upp till 12 veckor.

Kontakt

Diari Ghafouri, avdelningschef, klinisk patologi