Förlängda svarstider på Klinisk patologi

2018-06-14 10:08

Klinisk patologi

Just nu har vi förlängda svarstider pga av ansträngd personalsituation på histopatologilaboratoriet.

 

Helena Olofsson
Sektionschef
Klinisk patologi
Akademiska sjukhuset