Förändring av utredningsgången för cirkulerande autoantikroppar vid bullösa hudsjukdomar

2022-06-15 09:39

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Från och med maj 2022 förändras utredningsgången vid undersökning av cirkulerande autoantikroppar associerade med bullösa hudsjukdomar. Undersökning av specifika autoantikroppar får större betydelse, fr. a. vid misstanke om diagnosen pemfigus.

Grundutredningen är som tidigare undersökning av cirkulerande antikroppar mot hudens basalmembran respektive mot epidermis intercellularsubstans vilka utförs med indirekt immunfluorescens två gånger per vecka. Negativa svar meddelas omgående, medan positiva fynd titreras i tre steg vid nästa analystillfälle. Fynd av antikroppar mot hudens intercellularsubstans konfirmeras med en ELISA-undersökning avseende antikroppar mot desmoglein-1 och desmoglein-3, de två autoantikroppar associerade med pemfigus som ger upphov intercellularsubstansfärgningen. Positiva prover sparas i vår biobank. Vid upprepad undersökning av en patient där vi tidigare påvisat antikroppar mot desmoglein-1 eller mot desmoglein-3 jämför vi samtidigt reaktiviteten i det aktuella och det senaste sparade provet för att värdera eventuell förändring i antikroppsnivåer. Det är därför viktigt att patienten har givit medgivande till att vi får spara dessa prover i vår biobank.

ELISA-undersökningen avseende antikroppar mot desmogleiner undersöker även förekomst av antikropparna anti-BP180 och anti-BP230 (de autoantikroppar som ger upphov till basalmembransinfärgningen vid bl. a. bullös pemfigoid), anti-envoplakin (autoantikropp vid paraneoplastisk pemfigus) och anti-kollagen typ VII (autoantikropp vid epidermolysis bullosa acquisita). Då detta är en uttalad specialistanalys är den inte beställbar i Cosmic. Analysen beställs genom att prov skickas med remiss till klinisk immunologi (rörpost 184), och utförs varje vecka.

Förändringen har diskuterats tillsammans med läkarna vid hudkliniken, Akademiska sjukhuset. Den som önskar mer detaljerad information kan vända sig till undertecknad.

Johan Rönnelid
Överläkare
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Telefon 018-611 41 82