Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Angående externa konsultationer av hudpreparat

2023-08-15 13:08

Nyhet från klinisk patologi.

På grund av en ansträngd bemanningssituation inom området hudpatologi kan sektionen för klinisk patologi vid Akademiska sjukhuset tyvärr inte hjälpa till vid externa konsultationer av hudpreparat. Prover tagna inom Region Uppsala samt externa prover som diskuteras på Akademiska sjukhusets multidisciplinära konferenser kommer handläggas som tidigare.

Vi hänvisar andra regioner att skicka era konsultationsfall till en annan klinik med nödvändig kompetens inom hudpatologi. Inkommande hudpatologi konsultationsfall kommer därför att skickas tillbaka till
inremittenten. Vi ber om ursäkt för besväret och tackar för gott samarbete.

Sylwia Libard, medicinskt ledningsansvarig, överläkare, PhD
Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset
Telefon 018-611 38 27