Barn- och ungdomskirurgi

Barnkirurgi omfattar medfödda och förvärvade kirurgiska och urologiska sjukdomar hos barn under femton år. Barnkirurgin vid Akademiska är certifierad för ST-utbildning av UEMS sektion för barnkirurgi och JCPU för barnurologi.

Kliniken har 12 specialister som utför c:a 2000 ingrepp/år med c:a 7000 vårddygn/år. Patienterna vårdas på neonatalavdelning, barn-IVA eller barnavdelning, och sövs av barnanestesiologer på barnoperationsavdelningen. Som ST-läkare erbjuds du en fullständig specialistutbildning i barn- och ungdomskirurgi inklusive placering på NHV-klinik samt önskade sidoutbildningar. Utbildningsplanen skapas av dig och din personliga handledare och följer den nationella utbildningsboken. Handledarsamtalen schemaläggs och varannan vecka ordnas undervisning för ST-läkare med patientfall eller artikelgenomgångar. Den mest omfattande handledningen sker dock i såret, på avdelningen och på mottagningen. ST-undervisningen bäddar för den europeiska examen i barnkirurgi.

Barn- och ungdomsmedicin

Hos oss får du en heltäckande utbildning med samtliga barnmedicinska specialiteter under samma tak.

Vill du forska och handleda? Det här är rätt ställe. Vi fick högsta betyg i senaste SPUR-utvärderingen avseende förutsättningar för utförande av vetenskapligt arbete. 

Välkommen till det lilla sjukhuset i det stora!

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering

Vi erbjuder en gedigen utbildning genom att erbjuda tjänstgöring inom såväl barnneurologi som lokal och regional habilitering. Genom vårt stora regionala patientflöde får du ta del av ett brett panorama av diagnoser. Vi har ett bra arbetsklimat och samarbetar nära med ett stort antal andra medicinska specialister inom och utanför barnsjukhuset bl.a. genom flera olika specialistronder. Utredningar tillsammans med andra yrkesgrupper är en stor del av verksamheten. Flera olika forskningsprojekt pågår inom verksamheten och vi vill utöka forskningsdelen ytterligare.

Välkommen