Forskning och utbildning på barnsjukhuset

Vårpersonal tittar på skärm.

På barnsjukhuset arbetar vi evidensbaserat. Våra medarbetare är tränade att tänka kritiskt och söka ny kunskap.

Genom vår forskning skapar vi framtidens sjukvård. All forskning bedrivs tillsammans med Uppsala universitet som är en integrerad del av vår verksamhet. Tillsammans med universitetet bedriver vi även utbildning inom hälso- och sjukvårdssektorn. Här får till exempel blivande läkare och sjuksköterskor sin praktiska utbildning. Vi bedriver även olika former av vidareutbildning.

På denna sida samlar vi information som rör vår forskning och utbildning på barnsjukhuset. Här finns även viktiga länkar till universitetet och instutionens hemsida.

Forskning

Utbildning