Läkarkurs i vård av akut sjuka barn

Barn blir undersökt med stetoskop.

Varje år söker 19 000 barn till Akademiska sjukhusets akutmottagning för barn och ungdom. Därför arrangerar vi en intensivkurs per termin för läkare som ska tjänstgöra på barnakutmottagningen.

Lärarna är kliniskt verksamma specialister. Den fyra dagar långa kursen ger en mycket god introduktion till handläggning av akut sjuka barn med både praktiska och teoretiska moment. Från och med våren 2015 erbjuds tio läkare från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion att delta utöver dem som ska tjänstgöra vid Akademiska. Målgrupperna är främst olegitimerade läkare och AT-läkare, men även nya ST-läkare i kirurgi, allmänmedicin och pediatrik är välkomna.

Ur kursinnehållet

Barnkirurgi
"Akut buk" (som invagination, ljumskbråck, appendicit, förstoppning), barnurologi ("akut skrotum", parafimosis, balanit), sårskador (bedömning, omläggning, suturering, klistring, tejpning), skalltrauma hos barn, principerna för ATLS/APLS.

Barnortopedi
De vanligaste frakturtyperna och ledsjukdomarna hos barn, undersökningsteknik, praktiskt anläggande av stödjeförband (kalkgips och plastgips).

Barnmedicin
Luftvägsinfektioner (som pneumoni, otit, tonsillit, viros), urinvägsinfektioner, gastroenterit, kräkningar och diarréer, obstruktiva luftvägssjukdomar, exantemsjukdomar och läkemedelsreaktioner, basal HLR på barn.

Handskador hos barn

Brännskador hos barn

Behandling av smärta hos barn

Tand- och käkskador hos barn

Barnmisshandel

Nästa kurs: 29/8 till 1/9 2022

På kursen lämnas plats för 10 läkare från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion utöver det tiotal som ska tjänstgöra vid Akademiska sjukhuset.
Kostnaden för kursen är 5000 kr exl. moms per person.
Deltagare inom Region Uppsala deltar kostnadsfritt.
Målgruppen är vikarierande underläkare, AT-läkare samt tidiga ST-läkare i kirurgi, allmänmedicin, akutsjukvård och pediatrik.

Kursen sträcker sig från måndag-torsdag för alla läkare och fredag förmiddag är dedikerad till de läkare som ska tjänstgöra inom Region Uppsala.

Sista datum för anmälan är 31 juli 2022.

 

 Kursanmälan