"Det finns en ärlighet och en energi hos barn som ofta skiljer sig från en vuxen patient"

200300444_1155341741601463_1243751369827133699_n.jpg

Vad jobbar ni med?

Vi jobbar som arbetsterapeuter med hela barnsjukhusets patienter och diagnosgrupper. De största områdena vi jobbar med är ortopedi, neurologi, onkologi och reumatologi, men vi finns såklart tillgängliga för resten av barnsjukhuset vid behov. Vi delar på en heltidstjänst så det finns alltid en av oss på plats. Vi hjälper barnen genom aktiviteter, anpassning av hemmiljön och eventuella hjälpmedel - allt för att få vardagen att fungera så bra som möjligt. Vi gör även finmotoriska bedömningar samt tillverkar och provar ut ortroser.

Hur är det att ha en delad tjänst?

Vi båda jobbar halvtid på barnsjukhuset och halvtid på vuxenavdelningar. Jag jobbar halvtid på brännskadecentrum vilket jag tycker är väldigt utvecklande. Det är många barn där också så det är roligt, säger Gerd.

Jag jobbar halvtid på ortopedi och handkirurgi, så jag har liknande uppgifter där som på barnsjukhuset fast med vuxna patienter. Jag tror att det är en stor förutsättning för att den delade tjänsten ska fungera - att man har arbetsuppgifter som går in i varandra, säger Mathilda.

Vad är skillnaden mellan att jobba med barn och vuxna?

Det är stor skillnad mellan att jobba med barn och vuxna. Framförallt skulle jag säga att det är skillnad i hur man bemöter patienten. På barnsjukhuset har vi barn i alla åldrar och man behöver anpassa sitt bemötande beroende på om det är en tvååring eller en sjuttonåring man möter, säger Mathilda.

En annan stor skillnad är att på barnsjukhuset jobbar man alltid med hela familjen, till skillnad från vuxensidan där man ofta bara möter patienten, säger Gerd.

När man jobbar med barn måste man alltid se till att även ha med föräldrarna på tåget och förstå att de påverkar barnet. Barnet kanske förstår en övning eller en teknik, men familjen måste också förstå för att det sedan ska bli gjort hemma, säger Mathilda.

Hur kom det sig att ni började jobba med barn?

Jag har alltid känt att jag vill jobba med barn, berättar Gerd. Vi båda började på vuxensidan och gick sen över till barnsjukhuset.

Det är ju spännande med barn - de är alltid barn rakt upp och ner. De ställer andra krav på att vara kreativ och man får alltid höra exakt vad de tycker. Om de tycker att en övning är tråkig så märker man det, säger Mathilda.

Det finns en ärlighet och en energi hos barn som ofta skiljer sig från en vuxen patient. Hur svårt sjuka barnen än är har de alltid livet framför sig och tar allt för vad det är, medan en vuxen som brutit ett finger kan känna att världen går under. Barns livsinställning och energi ger så mycket tillbaka, säger Matilda.

Vad är det bästa med ert jobb?

Variationen - att allt är högt och lågt. I ålder, sjukhetsgrad och hur familjer beter sig, säger Mathilda.

Vad kan vara tungt eller svårt?

Det som kan vara tungt är just att det är sjuka barn det gäller. Att familjer ställs inför tuffa situationer. Ibland dör en patient, vilket såklart är tungt. Om det händer finns debriefing och ett bra kollegialt stöd. Man känner sig aldrig ensam när något sånt händer utan man är en del av barnsjukhuset och vi tar hand om varandra. Även om det är tungt finns det alltid någon där för en, säger Gerd.

Beskriv avdelningen ni jobbar på!

Vi har en bra och välfungerande avdelning med en bra samordnare och chef. Gott ledarskap sprider positiva ringar på vattnet. På barnsjukhuset har vi en god anda, säger Gerd.

Vad skulle ni säga till någon som är intresserad av att börja jobba hos er?

Hör av dig! Vi skulle absolut rekommendera att söka sig hit. Vi har en bra stämning och allt fungerar väldigt bra i alla yrkesgrupper, säger Gerd.

Det är ett roligt jobb! Om det inte har framgått så: Vi älskar vårt jobb! säger Mathilda.