Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Lena

Jag började arbeta som kanslist på ögonmottagningen på Akademiska sjukhuset för 3 år sedan. Innan dess var jag bland annat verksam som barnskötare och säljare under många år. Då jag ville utvecklas och prova något nytt och fortsätta att jobba vidare med människor, kändes det spännande att söka jobbet som kanslist.

I min yrkesroll ingår varierande administrativa uppgifter, som t. ex. remisshantering. Som kanslist har du koll på det mesta rörande mottagningen. Huvuduppgifterna är att bemöta patienterna när de kommer till oss. Det är viktigt att möta patienterna där de själva befinner sig, att se varje individ på ett professionellt och trevlig sätt.

Då jag tycker om att lära ut har jag även föreläst om just bemötande för studenter som läser till medicinska sekreterare.

Det absolut bästa med mitt jobb är alla människor jag träffar och känner att jag gör skillnad.