Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ortopediska självstudiekursen

Syftet med kursen är att öka den teoretiska kunskapen hos ST-läkare i ortopedi. Kursen är helt nätbaserad och bygger på boken "Miller's Review of Orthopaedics" (7th edition).

Varje vecka under terminstid får du som deltagare inläsningsanvisningar för 5-10 sidor ur boken. Efter inläsning sker kunskapskontroll genom fem flervalsfrågor som du besvarar via ett webbformulär. Kursen gör uppehåll under sommar, jul och påsk och totalt är det 38 kursveckor per år.

Frågorna på varje avsnitt ligger ute för svar i fyra veckor och det krävs minst 4/5 rätt för att få godkänt på varje delavsnitt. För godkänd kurs krävs godkänt på 80 procent av delavsnitten. Ibland avviker bokens innehåll från svensk praxis och då uppmuntras frågeställarna att kommentera det i sina frågor. Frågorna är på svenska eller engelska.

Det går att starta kursen närhelst och det tar cirka 2,5-3 år att klara av hela boken. Om du börjar mitt i ett avsnitt så kommer du alltså att avsluta kursen med början av samma avsnitt.

Kursen är öppen för ST-läkare i ortopedi samt intresserade specialister.

Huvudman för självstudiekursen är SOF (Svensk ortopedisk förening).