Aktuella kurser

En hög kompetensnivå hos vårdpersonal är centralt för en god klinisk användning av moderna medicintekniska produkter. Genom nya behandlingsmetoder, nya lagar och förordningar och ny apparatur behöver kunskapen om de medicintekniska produkterna ständigt uppdateras. Vi erbjuder därför grundläggande säkerhetskurser, regelverkskurser och övrig apparatspecifik eller ämnesspecifik undervisning enligt önskemål.

Se vårt utbud av kurser nedan.

Medicinteknisk säkerhet

Kursens syfte

Att ge grundläggande kunskaper och säkerhetstänkande kring användandet av medicintekniska produkter, elsäkerhet, gassäkerhet och förebyggande av olycksfall.

Kursen vänder sig till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och laboratoriepersonal som arbetar med medicintekniska produkter.

Tid och plats:
3-4 mars 2020 kl 9-16, Akademiska sjukhuset

Arrangör: Medicinsk teknik

Kursavgift:
2500 kr (Anställda vid Akademiska sjukhuset 300 kr)

Sista anmälningsdag 21 februari. Länk till anmälan

Läs mer här om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Medicinsk teknik för vårdpersonal 7,5 hp

Kursens syfte

Kursen avser att öka och fördjupa kunskaperna i medicinsk teknik hos sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar inom högspecialiserad och teknikintensiv vård, för att tillgodose kraven på kvalitet och patientsäkerhet i sjukvården.

Kursinnehåll

Medicinteknisk säkerhet i teori och praktik. Grundläggande ellära och gaslära. Teknik och metoder för patientnära utrustning inom intensivvård, anestesi- och operationssjukvård samt akutsjukvård. Kvalitetssystem: föreskrifter, kompetens, rutiner, riskanalys, avvikelserapportering. Laborationer, demonstrationer, inlämningsuppgifter och hemtentamen.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs allmän behörighet för högskolestudier och särskild behörighet i form av genomgången sjuksköterskeutbildning eller undersköterskeutbildning samt minst två års yrkeserfarenhet inom teknikintensiv verksamhet.

Arrangör

Uppsala universitet i samarbete med MSI, Medicinsk teknik

Grundkurs i medicinsk gassäkerhet

Kursens syfte

Syftet är att ge en orientering om hanteringen av gasutrustning på sjukhus, reda ut begreppen och informera om säkerheten rörande medicinska gaser och utrustningar.

Kursen vänder sig till sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med utrustning för medicinska gaser.

Arrangör

Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it.

Medicintekniska produkter i vården – ansvar och krav

Kursens syfte

Kursen är en översiktskurs som syftar till att ge en orientering om de regelverk och det ansvar som är knutet till medicintekniska produkter, samt ge sökvägar till information om dessa frågor.

Kursen vänder sig till verksamhetschefer, vårdenhetschefer och medicintekniskt ansvariga personer.

Arrangör

Medicinsk teknik, sjukhusfysik och it.