Kontaktinformation till klinisk patologi

Telefon: 018 - 611 38 01
Fax: 018 - 55 33 54 

 

Besöksadress:
Klinisk patologi, ingång C5
Uppsala Science Park

Postadress:
Akademiska sjukhuset
Klinisk patologi, X tr
att: namn
751 85 UPPSALA

GPS-Koordinater:
59.845904, 17.637606

E-post: klinisk.patologi@akademiska.se

 

Cytodiagnostiskt laboratorium
018 - 611 38 17

Cytologisk screening och diagnostik
018 - 611 38 09

Gynekologisk cellprovtagning
018 - 611 38 05

Hematopatologiskt laboratorium
018 - 611 38 33

Histopatologiskt laboratorium
018 - 611 38 12

Immunhistokemi
018 - 611 38 16

Provinlämning
018 - 611 38 14

Molekylärpatologiskt laboratorium
018 - 611 38 65

Neuropatologiskt laboratorium
018 - 611 38 40

Obduktion/Bårhus
018 - 611 38 59
018 - 611 38 60 (fax)

Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU)
Fryst vävnad 018 - 611 38 07
Paraffin inbäddad vävnad 018 - 611 38 43
Hematologiska prover 018-611 37 46
E-post