Kontaktinformation Virologi

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30, lunch 12-13
Expedition 018-611 39 16

Läkare för virologiska frågor

Måndag-fredag 9-16.30
018-611 28 25

Läkare/mikrobiologer

Bo Albinsson, specialistläkare
018-611 96 15, bo.albinsson@akademiska.se

Anders Bergqvist, mikrobiolog
018-611 39 37, anders.bergqvist@akademiska.se

Kåre Bondeson, överläkare
018-611 55 92, kare.bondeson@akademiska.se

Fatima Fazal, ST-läkare
018-611 39 16, fatima.fazal@akademiska.se

Midori Kjellin, mikrobiolog
018-611 63 12, midori.kjellin@akademiska.se

Christina Öhrmalm, mikrobiolog
018-611 63 12, christina.ohrmalm@akademiska.se