Kontaktinformation administration och ledning

Ledning

Johan Lindh, biträdande verksamhetschef
018-617 01 29, johan.lindh@akademiska.se

Lena Persson Rova, avdelningschef speciell mikrobiologi och substrat
018-617 13 36, lena.persson.rova@akademiska.se

Ehsan Ghaderi, avdelningschef
018-617 03 48, ehsan.ghaderi@akademiska.se

Kicki Gavalidou, avdelningschef bakteriologi
018-611 98 72, kicki.gavalidou@akademiska.se

Christina Larsson, avdelningschef molekylär mikrobiologi
018-611 63 12, christina.ca.larsson@akademiska.se

Saiedeh Berenjian, avdelningschef serologi
018-617 14 52, saideh.berenjian@akademiska.se

Ingrid Isaksson, avdelningschef vårdhygien
018-611 36 73, ingrid.g.isaksson@akademiska.se

Kenneth Nilsson, medicinskt ledningsansvarig
018-611 90 81, kenneth.l.nilsson@akademiska.se

Administration

Expeditionen informationsfrågor, studiebesök landstingsverksamhet
018-611 39 16, expeditionen.kmb@akademiska.se

Tahereh Masoud, intendent
018-612 26 69, tahereh.masoud.bostani.zad@akademiska.se

Therése Lindgren, kvalitetssamordnare
018-611 39 54, therese.a.lindgren@akademiska.se

Joanna Gradin, biträdande kvalietetssamordnare
018-611 39 47, joanna.gradin@akademiska.se

Petra Sandell, informatör, PNA-frågor, provtagningsanvisningar
018-617 38 83, petra.sandell@akademiska.se

Jenny Söder, administratör
018-617 09 21, jenny.soder@akademiska.se