Kontaktinformation administration och ledning

Ledning

Johan Lindh, sektionschef
Tel. 018-617 01 29, johan.lindh@akademiska.se

Lena Persson Rova, avdelningschef virologi
018-611 42 55, lena.persson.rova@akademiska.se

Ehsan Ghaderi, avdelningschef bakteriologi
018-611 22 96, ehsan.ghaderi@akademiska.se

Barbro Liss, avdelningschef vårdhygien
018-611 36 73, barbro.liss@akademiska.se

Administration

Tahereh Masoud, intendent
018-611 16 69, tahereh.masoud.bostani.zad@akademiska.se

Kia Bergqvist, kvalitetssamordnare
018-611 39 47, kia.bergqvist@akademiska.se

Jamila Mohammad, logistikansvarig
018-611 36 75, jamila.mohammad@akademiska.se

Therése Lindgren, informatör och PNA-ansvarig
018-611 39 54, therese.lindgren@akademiska.se

Eva Tano, adjunkt BMA-utbildningen och studiebesök gymnasie-och universitetsutbildningar
018-611 39 04, eva.tano@akademiska.se

Expeditionen informationsfrågor, studiebesök landstingsverksamhet
018-611 39 16, expeditionen.kmb@akademiska.se

Eva Haxton, FoU-koordinator
018-611 90 97, eva.haxton@akademiska.se