Kontaktinformation forskning och utbildning

Eva Haxton, FoU-koordinator för kontaktinformation
018-611 90 97, eva.haxton@akademiska.se

Kenneth Nilsson, docent, medicinskt ledningsansvarig
018-611 90 81, kenneth.nilsson@medsci.uu.se alt. kenneth.l.nilsson@akademiska.se

Åsa Melhus, professor och universitetskontakt
0723-910516, asa.melhus@medsci.uu.se

Eva Tano, lektor BMA-utbildningen och studiebesök gymnasie-och universitetsutbildningar
018-611 39 04, eva.tano@akademiska.se