Kontaktinformation

Expedition

Telefon: 018-611 39 16
Fax: 018-55 91 57
Måndag-fredag: 8-16.30, lunchstängt: 12-13

Provinlämning/Provmottagning

Dag Hammarskjöldsväg 38, Hubben, Plan 4.

Telefon: 018-611 39 16
Måndag-fredag: 8-16.00
Lördag-söndag-helgdag: 8-14
För provinlämning övriga tider hänvisas till klinisk kemi och farmakologi, ingång 61.
Där är provinlämningen öppen dygnet runt.

Substrat

Måndag – fredag kl 8.00-15.30
Tfn: 018-611 39 23
Fax: 018-51 35 82

Jourhavande läkare/mikrobiolog

Bakteriologiska frågor:

Via telefon 018-611 39 16
Måndag-fredag: 9-16.30
Lördag-söndag-helgdag: 10-13

Virologiska frågor:

Via telefon 018-611 39 16
Måndag-fredag: 9-16.30

Kontakt forskning:

Klinisk bakteriologi: Eva Tano 018-611 39 04
Klinisk virologi: Anders Bergqvist 018-611 39 37

Kontaktinformation till: