Utredning av misstänkt infektionskänslighet

  • Granulocytfunktionsutredning Utredning vid misstanke om kronisk granulomatös sjukdom (CGD) eller leukocyte adhesion deficiency (LAD), samt utredning av återkommande bakteriella infektioner utan känd orsak.

  • Fc-gamma-receptor IIA (Fcg RIIA), genotyp Utredning av patienter med autoimmun sjukdom såsom SLE och patienter med svår infektionskänslighet.