Missbruksanalyser

Vid Akademiska laboratoriet utförs screening och verifiering i urinprov av följande missbruksmedel:

U-Amfetaminer
U-Bensodiazepiner
U-Buprenorfin
U-Cannabis
U-Tramadol
U-Kokain
U-Metadon och U-Metadonmetabolit (EDDP)
U-Opiater

De prover som utfallit positivt vid screening genomgår verifikation (om inte annat avtalats) med högupplösande masspektrometri, för att säkert identifiera enskilda substanser.

Vid alla påvisbara amfetaminverifieringar utförs även analys av kiralt amfetamin. Detta gör det möjligt att skilja på intag av förskrivna läkemedel innehållande amfetamin eller ”gatuamfetamin”.

Vi utför även analys av B-Fosfatidyletanol 16:0/18:1 (PEth) för påvisande av alkoholkonsumtion.