Koagulations- och trombosutredningar

Analyser inom koagulations- och trombosområdet innefattar både enskilda analyser och analyspaket anpassade till frågeställningen. Alla analyser som ingår i analyspaketen kan beställas enskilt efter behov.

Analyspaket

Vid beställning av analyspaket görs en samlad läkarbedömning av resultaten från de enskilda analyserna.

  • Blödningsutredning Analyspaket bestående av P-CRP, P-PK, P-APT-tid, P-von Willebrandfaktor-antigen, P-von Willebrand aktivitet, P-Faktor VIII.

  • Artärtrombosutredning – Analyspaket bestående av P-CRP, P-PK, P-APT-tid, P-Faktor VII, P-Faktor VIII, P-von Willebrandfaktor-antigen, P-Lupus antikoagulans, S-Kardiolipinantikroppar.

  • Ventrombosutredning - Analyspaket bestående av P-CRP, P-PK, P-APT-tid, P-Antitrombin, P-Protein C, P-Protein S, P-Faktor VIII, P-Lupus antikoagulans, samt genotypning av protrombin och faktor V.

Övriga analyser

  • Trombocytfunktionsutredning - Del i utredning av misstänkta defekter i den primära hemostasen, samt för bedömning av blödningsbenägenhet i samband med kirurgiska och andra invasiva ingrepp.

  • Trombocytreceptorer - Del i utredning av misstänkta defekter i den primära hemostasen.