Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Nationell högspecialiserad vård - viss vård av osteogenesis imperfecta (OI)

Akademiska sjukhus har ett uppdrag att bedriva vård vid osteogenesis imperfecta som nationell högspecialiserad vård. Detta uppdrag bedrivs för patienter över 18 år inom både endokrin- och diabetesmottagningen och klinisk genetik.

Socialstyrelsen har beslutat att vård för patienter med osteogenesis imperfecta (OI) ska från den 1 januari 2023 utgöra nationell högspecialiserad vård (NHV) då OI bedöms vara en ovanlig komplex sjukdom där det krävs viss volym och multidiciplinär kompetens för bästa vård. Syftet med NHV är att kunna erbjuda en jämlik vård med ökad kvalitet och patientsäkerhet samt förbättrad kunskapsutveckling.

Region Mellansverige genom Akademiska sjukhuset är en av de regioner som fått uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård för OI. Endokrin- och diabetesmottagningen tar emot remisser för vuxna patienter (över 18 år) och klinisk genetik har uppdraget för tolkning av genetisk analys av vuxna patienter. Klinisk genetik erbjuder molekylärgenetisk utredning, genetisk vägledning och utredning av familjemedlemmar.

Ytterligare information om övriga NHV-enheter, remissvägar med mera: