För remittenter - Öppenvårdsenheten för hjärtsvikt

Sedan 21 januari 2019 finns en öppenvårdsenhet för hjärtsviktspatienter på Akademiska sjukhuset. Enheten fokuserar på att ta emot patienter som kan gå till öppenvårdsenheten istället för att bli inlagda. Omhändertagandet är remissbaserat.

Enheten är ett samarbete mellan verksamhetsområdena Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi samt Akutsjukvård och internmedicin, med bemanning från de båda verksamheterna. Enheten är belägen på avdelning 30 E.

Hjärtsviktskonsult för rådgivning

Hjärtsviktskonsult finns tillgänglig per telefon under kontorstid för rådgivning. Telefonen bemannas av överläkare specialiserade inom hjärtsvikt. Konsult nås via växeln på nummer 018-611 00 00.

Så skickar du remiss till enheten

I Cosmic, under fliken mottagande enhet, väljer du "Öppenvårdsenheten för hjärtsvikt".

Om rulllistan inte innehåller "Öppenvårdsenheten för Hjärtsvikt" gör du på följande sätt:
Välj "Lägg till fler alternativ". Pricka för "Välj flera" varvid en sökruta kommer upp med rubriken "Ange enhetsnamn:" Skriv öpp så kommer det upp en rullista där du hittar Öppenvårdsenheten för hjärtsvikt som då kan flyttas över med pil-tangenten och väljas i fliken "Mottagande enhet". Varje verksamhetsområde som förväntas ha frekventa kontakter med enheten kan via er EPJ-ansvarige lägga in enheten som sparad i rullistan. Omhändertagandet är remissbaserat, så även om en patient lovas till oss samma dag så ska en remiss utfärdas.

Privata husläkare ej anslutna till Cosmic skriver en pappersremiss till "Öppenvårdsenheten för hjärtsvikt".